Norge

Medlemsjuks-regning kan overstige 80 millioner

Kulturdepartementets vedtak om at Den katolske kirke i Norge må tilbakebetale drøyt 40 millioner kroner, kan vokse til det dobbelte når kravene begynner å komme fra Kommune-Norge.

sxf53b34_doc6mz5089nyg814f92j3r6-3a0fLhzx0o.jpg
  • Bjørn S. Kristiansen
    Bjørn S. Kristiansen

Kulturdepartementets vedtak om at Den katolske kirke i Norge må tilbakebetale drøyt 40 millioner kroner, vokser mest sannsynlig til over 80 millioner når kravene begynner å komme fra Kommune-Norge.

Allerede har mange kommuner varslet at de vil kreve penger tilbake etter at kirken har fått utbetalt for mye offentlig støtte basert på oppblåste medlemslister.

— Når saken om medlemsrotet blir avsluttet, venter vi å få tilbakebetalt penger fra Oslo katolske bispedømme som er mottatt i strid med regelverket, sa daværende byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, til Vårt Land i juni 2015.

En opptelling avisen gjorde, avdekket at så mange som 384 kommuner kan fremme egne krav mot kirken.

Alle tros- og livssynssamfunn har rett på offentlig støtte fra både stat og kommune, og det utbetales støtte pr. medlem. Satsene for statlig og kommunal støtte er på omtrent samme nivå – tilsammen rundt 900 kroner pr. medlem.

Anmeldt av tilsynsmyndigheten

Kulturdepartementet feier tvil til side, og slår fast i et ferskt vedtak: «Det er departementets vurdering at OKBs medlemsregistrering har skjedd på en ulovlig måte som har gitt for høye medlemstall, og at FMs vedtak 24. juni 2015 må opprettholdes» .

«OKB» er Oslo katolske bispedømme, som håndterer det sentrale medlemsregisteret for hele den katolske kirken i Norge. I 2011 startet kirken å føre opp intetanende personer som de antok var katolikker i sitt medlemsregister, for så å søke offentlig støtte.

Men allerede før kirkens opprydningsarbeid var avsluttet, hadde tilsynsmyndigheten sett nok. Fylkesmannen i Oslo og Akershus politianmeldte kirken for grovt bedrageri.

Dagbladet har tidligere omtalt at Fylkesmannen, i perioden kirkeledelsen drev opprydning i medlemslistene, fikk tilsendt et varsel fra en ansatt i bispedømmet. I varselet het det blant annet:

«Jeg skriver denne e-posten til deg fordi flere av oss som til daglig jobber i Oslo katolske bispedømme, i en tid nå — med dyp bekymring - har sett hvordan medlemsregistreringssaken er blitt behandlet av vår øverste ledelse. En behandling som i stor grad har gitt inntrykk av bagatellisering, tåkelegging, uhederlig omgang med fakta og klossete forsøk på økonomisk skadebegrensning som står sterkt i strid med normalt akseptert etikk, for ikke å snakke om enda sterkere i strid med kirkens egne normer og idealer. Dette i tillegg til at det meget mulig dreier seg om lovbrudd som kan medføre straffeansvar».

Overfor avisen avviste biskopen anklagene.

Varsler sivilt søksmål

Tross at departementet ber om at det nå lages en plan for tilbakebetaling, har kirken – enn så lenge – ingen planer om å etterkomme kravet.

Administrativ leder i Oslo katolske bispedømme, Lisa Wade, varslet umiddelbart at kirken går til sivilt søksmål mot staten.

«Vi ønsker å få saken belyst av domstolene», skriver Wade i en pressemelding.

Aftenposten har vært i kontakt med Oslo katolske bispedømme, men ingen ønsker å stille til intervju i dag.

I dagens pressemelding skriver bispedømmet at de mener de aldri har registrert for mange medlemmer.

«En del medlemmer ble registrert med en metode som ikke var god nok. Dette har vi beklaget og ryddet opp i. Men selv om det ble foretatt feilregistreringer, har vi aldri registrert for mange. Derfor mener vi at vi ikke har fått for mye i tilskudd for perioden, sier Wade og understreker at selv om metoden var kritikkverdig, var den ikke ulovlig.»

TIDSLINJE OVER HENDELSENE I MEDLEMSJUKS-SAKEN:

Les også

  1. Biskopen hardt ut mot kritiker i egne rekker

  2. Oslo katolske bispedømme har en uavklart politisak hengende over seg. Ventetiden er en straff i seg selv | Lisa Wade

  3. Det er lojalt å si ifra

  4. - De har en helt særegen virkelighetsoppfatning

  5. Biskopen ga grønt lys for omstridt medlemspraksis