Norge

Rømmer fra fond til bank

Norske husholdninger puttet pengene på konto i 2007.

  • Johan Von Hanno Brockfield

Husholdninger og ideelle organisasjoner flyttet midler fra noterte verdipapirer og individuelle pensjonsavtaler til bankinnskudd og eiendomsselskaper i 2007, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Husholdningene økte bankinnskuddene og innløste fondsandeler særlig i fjerde kvartal av 2007: Vi nettosolgte noterte verdipapirer for 7 milliarder kroner i siste kvartal, noe som er 2 milliarder kroner mer enn i samme kvartal året før.

I løpet av siste kvartal økte husholdningenes bankinnskudd med 9 milliarder kroner.

Et stigende rentenivå og uroen i verdipapirmarkedene kan forklare porteføljeendringene, mener SSB.

Byrået mener utviklingen også kan forklares av endrede betingelser for individuell pensjonssparing med skattefordeler (såkalt IPA), noe som har medført at midler er overført fra forsikringstekniske reserverer til eiendomsinvesteringer.

Mer om fondsflukten:

  1. Les også

    Flykter fra aksjefond

  2. Les også

    DnB NOR-fond spiser halve gevinsten

Sparepengene går i banken nå. Foto: SARA JOHANNESEN/SCANPIX