Norge

Russland hasteinnkaller 40.000 til militærøvelse i nordområdene

Mer enn 40.000 russiske soldater skal øve i nordområdene, forteller den russiske forsvarsministeren.

Deler av Den russiske nordflåten.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

President Vladimir Putin har satt Den russiske nordflåten i full beredskap som ledd i en militærøvelse i arktiske strøk.

Det bekrefter den russiske forsvarsministeren Sergej Sjoigu overfor det russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge nyhetsbyrået er det både fallskjermstyrker og nordflåten som nå er stilt i høyeste beredskap. Dette er en del av en hastig planlagt militærøvelse i de arktiske strøkene, og inkluderer også 41 krigsskip, 15 ubåter og mer enn 10 fly og helikoptre, ifølge RIA.

Den russiske øvelsen finner sted samtidig som den norske militære vinterøvelsen Joint Viking pågår i Finnmark.

Har ikke sagt fra på forhånd

Nordflåtens base ligger i Murmansk, bare 150 kilometer fra norskegrensen. Men selv om øvelsen foregår ikke langt fra norskegrensen, er Forsvaret ikke blitt varslet. Ifølge Wien-dokumentet som ble undertegnet i 1999, må OSSE-landene varsle ved større militærøvelser.

Ifølge Forsvarsdepartementet varslet russerne hverken på forhånd, eller ved oppstart. Imidlertid anser ikke norske myndigheter dette som et brudd på varslingsplikten, som har til hensikt blant annet å unngå misforståelser mellom landene.

— Den pågående øvelsen er sannsynligvis en maritim øvelse som ikke er underlagt varslingsplikt på samme måte som land- og luftøvelser, skriver underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet i en e-post til Aftenposten.

- Varslingsplikten ikke brutt

Det er ikke uvanlig med slike tester av beredskapen, men både omfanget og geografien har vakt oppsikt. Imidlertid sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at de ikke har informasjon som tyder på at varslingsplikten er brutt.

— Russland har de siste årene gjennomført en rekke beredskapsøvelser av denne typen. Det er derfor ikke overraskende at en slik øvelse gjennomføres også i våre nærområder i nord, sier hun.

Forsvarsdepartementet følger nøye med på det geografiske området øvelsen foregår i.

— Vi registrerer at de øver på eget territorium, på samme måte som vi selv gjør. Vi er pr. nå ikke kjent med det totale omfanget av eller bakgrunnen for øvelsen, men vi følger nøye med på all militær aktivitet i våre nærområder og vi vil også følge med på denne øvelsen de neste dagene for å se om den er innenfor regelverket, sier Søreide.

- Nye trusler mot Russland

Hennes russiske kollega sier det er nye utfordringer og militære trusler som tvinger dem til å øke sine militære kapasiteter.

— Vi retter særlig oppmerksomheten mot det som skjer i nordområdene, sier Sjoigu til RIA.

Spenningen mellom øst og vest har nådd det mest alvorlige nivået siden den kalde krigen. I Ukraina beskylder Vesten Russland for omfattende våpenstøtte til opprørerne, samtidig som det er rapportert en rekke tilfeller av nærgående flytrafikk fra russisk side rettet mot NATO-land eller NATO-skip.

Les også:

Les også

  1. Krangel om to prosent gir Cameron NATO-trøbbel

  2. Aftenposten mener: Norge må møte Putin med fasthet

  3. SV mener forsvarsministerens tone overfor Russland er uheldig