Norge

Maarud tapte potetgullstriden mot Kims

Maarud tapte potetgullstriden mot Orklas Kims og må samtidig ut med 800.000 kroner i erstatning.

Maarud tapte chips-striden også i Lagmannsretten, og hvem som helst kan dermed kalle produktet sitt for potetgull.
  • NTB
  • Marita E. Valvik

Det er Borgarting lagmannsrett som mener varemerkeregistreringen av ordet «potetgull» er ugyldig, og at det svenskeide selskapet Maarud ikke lenger har enerett på ordet.

– Vi er glade for at vi har fått fullt medhold i alle våre krav og at Lagmannsretten har slått fast at alle kan bruke betegnelsen «potetgull» fritt, sier Kims-sjefen, konserndirektør for Orkla Cofectionary & Snacs Ann-Beth Freuchen.

Maarud søkte om å få registrere potetgull som sitt varemerke allerede i 1993, men søknaden ble avslått. Da de søkte på nytt i 2009, ble det innvilget, til tross for Orklas protester.

Potetgull står i dag for nær halvparten av Maaruds fortjeneste. Årlig trykker vi i oss potetsnacks for nær halvannen millioner kroner, og Maaruds produkter står for en tredjedel av markedet. Kims er halvparten så stor som Maarud.

Maarud tapte allerede i 2015, da Tingretten slo fast at ingen hadde eneretten på det populære ordet.

Lagmansretten støtter dette, mener at potetgull er et ord som forbrukere oppfatter som en generisk betegnelse på tynne frityrstekte potetflak, med andre ord et begrep et selskap ikke kan ha eneretten på.

Lagmannsretten har lagt vekt på markedsundersøkelser, at begrepet potetgull lenge før 2010 ble brukt av skjønnlitterære forfattere, i lærebøker, i ordbøker og i offentlige dokumenter som alminnelig betegnelse på potetskiver stekt i olje.

Les mer om

  1. Orkla
  2. Næringsmiddelindustrien