Grunnlaget for utleveringen til Italia falt i mars. Først fredag skal norske myndigheter ha fått beskjed om at kravet om utlevering trekkes.

Det skal ha gått ni måneder fra grunnlaget for å utlevere mulla Krekar falt bort til norske myndigheter ble varslet.

– Det er i beste fall påfallende og en åpenbar svikt uansett om ansvaret ligger på norsk eller italiensk side, sier Brynjar Meling, Krekars forsvarer.

Italienske myndigheter hevder mulla Krekar er ideologisk og åndelig leder i et europeiske terrornettverk som finansierer og rekrutterer til jihad i Syria og Nord-Irak.

Men nå vil de imidlertid ikke lenger ha personen de siden 2011 har etterforsket med hjelp fra blant andre Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Utleveringsbegjærelsen ble ugyldig i mars

Ifølge italienerne skal grunnen være at fengslingskjennelsen som lå til grunn for utleveringsbegjæringen ble opphevet ved en italiensk kjennelse 3. mars 2016.

Den italienske justisministeren bekrefter dette overfor den italienske avisen La Republicca. Han presiserer at utleveringsbegjærelsen ikke ha falt, men at den er ugyldig på grunn av kjennelsen som kom i mars.

Dette står i kontrast til det justisminister Anders Anundsen sier:

– Det vi fikk beskjed om 3. mars via Eurojust og PST, var at italienske myndigheter trakk begjæringen om pågripelse og fengsling, samtidig som utleveringsbegjæringen besto, opplyser Anundsen til NTB onsdag kveld.

Aftenposten har vært i kontakt med etterforskningslederen av saken i Italia, men han ville ikke uttalle seg om saken.

Ble pågrepet i november i fjor

I november i fjor ble Najmuddin Faraj Ahmad, som Krekar egentlig heter, pågrepet i en stor koordinert politiaksjon ledet av Italia.

Italienerne begjærte Krekar utlevert som leder av et terrornettverk. Og onsdag i forrige uke ble det endelig slått fast at Krekar kunne utleveres.

Men i dag, nøyaktig syv dager etter at han ble pågrepet i påvente av utlevering, gikk Krekar nok en gang ut av fengselsportene som en fri mann.

For fredag snudde plutselig italienerne.

Mottok brev på italiensk fredag

For da mottok Justis- og beredskapsdepartementet et brev der italienske myndigheter opplyste at begjæringen om utlevering av mulla Krekar vil bli trukket tilbake.

Brevet, som var på italiensk, ble først videresendt til rett avdeling i departementet mandag.

Onsdag ble Riksadvokaten varslet om tilbaketrekkingen og Krekar ble løslatt kort tid senere.

Dermed avsluttes også selve utleveringssaken mot mulla Krekar.

Mulla Krekar sammen med sin forsvarer Brynjar Meling da Oslo tingrett behandlet utleveringsbegjæringen tidligere i år.

Les Aftenpostens bakgrunnssak: Slik endte Italia opp med å ønske mulla Krekar utlevert som påstått leder av et terrornettverk

Meling: Fristende å bruke «hva var det jeg sa»

Brynjar Meling, Krekars forsvarer, sier til Aftenposten at klisjeen om «hva var det jeg sa» er nærliggende å gripe til.

– På magefølelsen tenker jeg at jeg kan si at det ikke nytter å kamuflere et utvisningssak gjennom en utleveringsbegjæring, sier Meling.

– Mye tyder på at «Regjeringens hemmelig Krekar-plan», som Aftenposten omtalte alt i februar 2015, ikke har lykkes, sier forsvareren.

PST: Vi er overrasket

Den italienske snuoperasjonen kom svært overraskende på Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Dette var noe vi fikk vite for kort tid siden. Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor vi fikk vite dette nå og hvorfor de ikke vil ha ham utlevert, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

De har imidlertid ikke opplyst i brevet hvorfor kjennelsen ble opphevet eller hvorfor utleveringsbegjæringen ikke er blitt trukket tilbake tidligere.

Ifølge PST har de ikke fått noen informasjon om at selve straffesaken mot Krekar er henlagt eller at siktelsen mot ham er svekket.

Signe Aalling, politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa før sommeren at PST har bistått Italia i deres etterforskning som startet i 2011. – Dette gjelder også med konkrete etterforskningsskritt, som gjennomføring av romavlytting, sier hun.

Anundsen: Tar det til etterretning

Jjustis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier han tar til etterretning at utleveringsbegjæringen trekkes tilbake.

– Jeg forholder meg til at dette er vurderinger som er tatt av italienske myndigheter i forbindelse med deres straffesak, sier Anundsen.

– Norske myndigheter har fulgt det internasjonale regelverket og de konvensjoner vi er bundet av og behandlet saken på ordinær måte etter våre nasjonale regler og rutiner, sier statsråden i en uttalelse.

Etter det Aftenposten får opplyst fra flere uavhengige kilder, var det fra høsten 2014 møter og samtaler på embetsverksnivå mellom italienske og norske myndigheter om mulla Krekar.

Italienerne skal i fjor ha sagt seg villig til å gå i dialog om en mulig overføring og møtte norske representanter om dette.

Saken skal også ha blitt tatt opp på politisk nivå i fora der de to landenes ansvarlige politikere har møtt hverandre.