Megler advarte mot at marinefartøy kunne havne i konfliktsoner

– Selvsagt visste Forsvaret at utrangerte marinefartøy kunne ende i Nigeria, sier megleren som bisto i salget av utrangert forsvarsmateriell.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen foran til venstre. I bakgrunnen fra venstre Hans Fredrik Grøvan (KrF), Helge Thorheim (Frp) og Abid Raja (V).

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sa under dagens høring i kontroll— og konstitusjonskomiteen om salg av utrangert forsvarsmateriell at reglene ble fulgt under de omstridte salgene, men innrømmet at han gjerne skulle vært saken foruten.

Han vedgikk også at saksbehandlingsarbeidet var for dårlig da de ikke oppdaget at fartøyer ble solgt til et britisk stråselskap med adresse på et jorde utenfor London, men med kontor i Nigeria.

– Men derfra til å hevde at man bevisst unngår regelverket, det er det ikke grunnlag for, sa Bruun-Hanssen.

Han avviste dermed påstanden fra kontrollkomiteens leder Martin Kolberg om at forsvaret lot som om de ikke skjønte at de avlagte marinefartøyene ville havne i Nigeria.

Klokken 18.05 i dag kommer utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til høringen. Fra 16.20 til 17.45 svarer de tidligere forsvarsministrene Grete Faremo og Anne-Grete Strøm-Erichsen, samt tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre på spørsmål.

-Problematisk

Forsvarssjefen mener glippen skyldes få ansatte og høyt arbeidspress i avdelingen som skulle håndtere salget av fartøyene.

Han innrømmet likevel at han gjerne skulle vært saken foruten.

— Det er klart at med den mediedekning og det fokus som har vært på at fartøyer tidligere eid av Forsvaret, nå brukes i Nigeria, i det som er beskrevet som paramilitær sammenheng, er problematisk, sa Bruun-Hanssen.

Det var heller ikke mye selvkritikk å spore hos ledelsen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) under fredagens høring.

Regelverket ble fulgt, men man burde gjort en bedre jobb med å sjekke hvem kjøperen var, var hovedoppsummeringen fra tidligere sjef for FLO, Trond Karlsen.

Heller ikke hans etterfølger Petter Jansen mente at det ble gjort noen alvorlige feil, men påpekte at han har tatt kritikken alvorlig og har gjennomført flere tiltak for å forbedre rutinene når utrangert forsvarsmateriell skal selges.

- Selg balja!

Megleren som skulle bistå salget av marinefartøy, oppfattet at det var avgjørende for Forsvaret å få gjennomført det.

– Forsvaret var kun interessert i én ting: Få den balja ut så fort som mulig, forklarte Morten Larsos, daglig leder i Norsk Megling og Auksjon.

Han sier han underveis i prosessen forsøkte å varsle om at fartøyene kunne havne i konfliktsoner, men at han ikke ble tatt alvorlig av FLO. Han avviser at det eventuelt bare var saksbehandlere som satt på denne kunnskapen.

– Selvfølgelig visste de det, sier Larsos til NTB.

Opplysningene som kom fram, tas meget alvorlig av Sps medlem i kontrollkomiteen, Per Olaf Lundteigen.

– Det er en sterk historie. De har varslet, og det har ikke fått noen konsekvens. Det kan ikke forstås annerledes, sier han.

Husket ikke

Nåværende og forrige sjef i Forsvarets logistikkorganisasjon kunne ikke forklare hvorfor det finnes to salgsdokumenter på en av båtene som endte opp hos en krigsherre i Nigeria. Flere stortingsrepresentanter ble under høringen åpenbart irritert over hukommelsessvikten.

Særlig Venstres Abid Raja gikk hardt ut mot tidligere salgssjef i FLO, Odd-Stein Melsæter, og lurte på hvorfor det fantes to dokumentsett. Det ene viste at båten skulle til et engelsk selskap, det andre at den skulle til Nigeria.

— Jeg husker absolutt ikke noe, sa Melsæter.

-Huskerikke at jeg skrev under

Raja spurte så hvilke tanker han gjorde seg om at det kom nigerianere for å se på båtene.

— Jeg husker ikke om det var noen nigerianere.

Da Raja spurte om hvordan det har seg at han ikke husker, når han har skrevet under, var svaret:

— Jeg har ikke de to dokumentene, jeg kan ikke erindre at jeg skrev under.

  • Siktet orlogskaptein stolte på UD,sa han i går
    Tidligere sjef i FLO, generalmajor Trond R. Karlsen, ble spurt hvordan han reagerte på at det finnes to forskjellige dokumentsett.

— Jeg må jo si at det er ikke heldig at det er skrevet to dokumentsett, men jeg tror ikke det var bevisst manipulering.

- Hva er dette?

På dette punktet i Rajas utspørring grep komitéleder Martin Kolberg inn:

— Nå må dere svare ærlig på dette her. Er et av dokumentene et falsum? Hva er dette?

— Jeg tror ikke det har foregått bevisst manipulasjon, svarte Karlsen.

Til dagens FLO-sjef Petter Jansen sa en åpenbart irritert Kolberg:

— Du sier du ikke kjenner saken, det er litt rart, for det ligger i dokumentene.

Jansen svarte:

— Jeg har svart det jeg ønsker.

Raja ba de to om å komme tilbake med klare og skriftlige svar på hvorfor det finnes doble dokumenter, om det stemmer at e-poster er slettet og det andre de ikke husket.

— Forstår dere at vi begynner å lure, spurte han.

Begynte med å være fornøyde

De to FLO-sjefene innledet dagen med å fortelle at de i all hovedsak var fornøyde med måten salgene av utrangert forsvarsutstyr har foregått på. Gamle fly, lastebiler og beltevogner har skjedd etter reglene sier de, selv om noe av utstyret har endt opp i regimer som Eritrea og Sudan.

Karlsen oppsummerte med at salgene av lastebiler, fly og beltevogner ble gjennomført på en "meget god" måte, mens båtene ble solgt på en "god måte".

- Hvilket internett bruker dere

Arbeiderpartiets Jette Christensen lurte på hvordan FLO arbeidet for å kvalitetssikre kjøperne. Hun minnet om at Dagbladet kunne avsløre at en av båtene ble solgt til et enmannsselskap «registrert på en campingplass i England».

— Hvilket internett bruker dere, spurte hun.

I torsdagens lukkede høring sa tidligere salgssjef Melsæter hva han mente om Dagbladets avsløringer av sakskomplekset. Abid Raja ba ham gjenta karakteristikken av avisens dekning.

— Jeg synes personlig den har vært under beltestedet, til dels løgnaktig, svarte han.

— Men ser du hvorfor vi sitter her i dag, spurte venstremannen, med tanke på at det er Dagbladets avsløringer som er bakgrunnen.

— Ja jøss, jeg ser det, svarte han.

  • Dagbladet fikk SKUP-prisfor avsløringene
    Kristelig Folkepartis Hans Fredrik Grøvan var oppgitt over vitnenes hukommelse, og spurte Jansen om forholdet mellom hva de sier, og en revisorrapport som påpeker klare svakheter i FLO.

— Jeg prøver meg igjen, dette husker du?

Jansen ristet på hodet.

— PWC snakker om grove feil, fortsatte Grøvan.

Da ba Jansen om å få svare skriftlig.

— Har du lest dette og har ikke svar, spurte Grøvan.