Flere veier til avtale om Syria-flyktninger

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland beskriver dagens Syria-møte på Stortinget som en oppvarmingsrunde før revidert nasjonalbudsjett.

- Det er bred enighet på Stortinget om å hjelpe flyktningene på Middelhavet og i Syria og Irak. Jeg merker meg at de andre partiene også er villige til å diskutere ulike varianter for dette, sier høyres Trond Helleland (til høyre). Ap-leder Jonas Gahr Støre til venstre.
  • Ntb

— Det er ikke planlagt flere møter enn dette. Men skulle de andre partiene ha spørsmål eller behov for flere avklaringer, vil vi selvsagt legge til rette for det, sier Helleland til NTB.

De parlamentariske lederne skal møtes i statsrådssalen på Stortinget klokken 13.30 til nye samtaler om flyktningsituasjonen i Middelhavet og Syria. Opposisjonen ønsker at Norge skal øke antallet kvoteflyktninger fra Syria til 10.000, mens Høyre og Frp i stedet ønsker å hjelpe flyktningene «der de er».

Forhandlinger

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre slo fast i sin landsmøtetale at Ap vil ta imot 5.000 Syria-flyktninger allerede i år og nye 5.000 neste år. Venstre og SV har fattet tilsvarende vedtak, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet går inn for det samme, noe KrF også kan komme til å gjøre under sitt landsmøte til helgen.

Frp vedtok i helgen å si nei til å ta imot 10.000 syriske flyktninger, men landsmøtet satte ingen nedre grense, noe som gir opposisjonen håp om gjennomslag.

— Det er bred enighet på Stortinget om å hjelpe flyktningene på Middelhavet og i Syria og Irak. Jeg merker meg at de andre partiene også er villige til å diskutere ulike varianter for dette, sier Helleland.

Fra før har regjeringen satt av penger til 1.500 Syria-flyktninger, hvilket gjør at det gjenstår 3.500 for å nå Aps målsetting for 2015.

En syrisk flyktning vasker skoene sine i Al Zaatari-leiren i Jordan.

— RealismeRegjeringspartiene ønsker i utgangspunktet at en eventuell beslutning om nye kvoteflyktninger skal fattes i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Årsaken er at arbeidet med revidert nasjonalbudsjett er helt i sluttfasen. Det skal legges fram tirsdag om en uke.

— Det kommer ingen ultimatum herfra, men det må være realisme når det gjelder hva vi kan oppnå i 2015, sier Helleland.

Han viser til at det fra før sitter 5.000 asylsøkere i mottak og venter på å bli bosatt i en kommune.

— Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har sendt et brev til kommunene der hun spør om de klarer å ta imot flere. Det har kommet positive svar, men uansett blir det for enkelt å bare nevne et tall og slå fast at «dette skal vi fikse», sier Helleland.

Regjeringen anslår at det vil koste 10 milliarder kroner over fem år å ta imot 10.000 nye kvoteflyktninger.

Forlik

Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker at regjeringspartiene blir med på et forlik om Syria-flyktningene og har flagget vilje til å forhandle.

En mulighet er å åpne for et begrenset antall nye kvoteflyktninger fra Syria i år, samtidig som det legges føringer for at flere får komme til Norge de neste par årene.

Å åpne for at Syria-flyktningene ikke bosettes direkte i en kommune, men får midlertidig losji for eksempel i et mottak, betraktes som mindre aktuelt av regjeringen.

— Vi vil ikke ha et A- lag og et B-lag når det gjelder kvoteflyktninger, sier Helleland.

At regjeringen alt har åpnet for at kamptolker fra Afghanistan kan bli bosatt i asylmottak selv om de kommer som kvoteflyktninger, er en helt annen sak, mener Høyre-toppen.

— Det er en vesensforskjell på kamptolkene som lever med trusler og er i en usikker situasjon, mens kvoteflyktningene fra Syria lever i trygghet i FN-godkjente flyktningleire, sier han.