Norge

Bergingsselskapet: Politiet tar feil om Scandinavian Star

Politiet som etterforsker Scandinavian Star-saken på nytt, bygger sine konklusjoner på en rapport fra et svensk bergingsselskap. Mannen bak rapporten sier at politiet tar feil. Samtidig anklager en tidligere dansk sjøfartssjef politiet for å ha ignorert innspill om potensielle gjerningsmenn.

Scandinavian Star til kai i Lysekil i Sverige under brannslukkingen.
  • Frode Sætran

Helt siden brannkatastrofen på Scandinavian Star tok 159 menneskeliv natt til lørdag 7. april 1990, har det vært rettet stor oppmerksomhet mot et bøyd og avkappet oljerøri området der en av brannene herjet som verst.

Sist uke kom tidligere skipsinspektør Flemming Thue Jensen frem med sine observasjoner om det åpne hydraulikkrøret. Som representant for danske myndigheter var han en av de første om bord i skipet etter at det var slept til kai i Lysekil i Sverige.

Granskningssjef bryter taushet

I dag er det Dahls tidligere overordnede, Knud Skaareberg Eriksen som bryter tausheten. Han var sjef for den danske Søfartstyrelsens opklaringsenhed. Den danske avisen Information skriver at Eriksen skal ha gitt norsk politi opplysninger om fire navngitte personer som kan ha vært potensielle gjerningsmenn bak brannen.

— Men de gadd ikke engang skrive dem ned, sier Eriksen til avisen. Eriksen var om bord i Scandinavian Star ca. 40 ganger. I likhet med Jensen, mener han at brannen må ha blitt startet av kompetente personer med kunnskap om skipets tekniske installasjoner.

— Men politiet hadde funnet den de trodde hadde gjort det. Så det var fullstendig likegyldig hva jeg sa, sier Eriksen.

Bakgrunn:

Les også

Dette er de nye «Scandinavian Star»-bevisene

Ny, intens brann

Etter at skipet var evakuert, ble det slept til kai i Lysekil i Sverige. Mens skipet var under slep, oppsto det en ny brann. Dette skjedde omtrent 12 timer etter at den første, påsatte brannen brøt ut. Den nye brannen ble svært intens, til tross for at det meste av det brennbare inventaret allerede hadde brent opp i den tidligere brannen.

Hva var det som fikk den nye brannen til å bli så intens? Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star mener brannen ble antent og at brannen fikk næring ved at det ble pumpet ut store mengder diesel fra det mye omtalte hydraulikkrøret etter at maskinkyndige folk hadde koblet om rørene.

Utpekt gjerningsmann

Den danske trailersjåføren Erik Mørk Andersen ble senere utpekt som brannstifter i den første brannen. Oslos politimesterHans Sverre Sjøvold har konkludert med at bevisene mot ham aldri har vært gode nok.

Les også:

Les også

Scandinavian Star-enke krever oppreisning

Hvis den andre brannen ble forsettlig antent, var det andre brannstiftere om bord. På dét tidspunktet var Andersen for lengst omkommet. Han ble funnet død på lugaren sin etter den første brannen.

Les også

Dansk sjøfartsinspektør: Saken burde vært oppklart etter én måned. Det skjedde ikke og er i mine øyne den største skandalen.

Den danske inspektøren

OPT__27R8859copy_doc6oj8in7ixa117yn81rb_doc6oj96xk1ujtvy8uurb-j9696UJ4F6.jpg

Flemming Thue Jensen var skipsinspektør i Danmark inntil han ble pensjonert for relativt kort tid siden. 10. februar i år var Jensen til stede på et seminar på Teknisk universitet i København. Blant foredragsholderne var Politikens journalist Lars Halskov i Politiken og skips— og sikkerhetsinstruktør Gisle Weddegjerde som er en av ekspertene som står bak Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star.Umiddelbart etter foredragene kontaktet Jensen Halskov om hvordan han kunne gå ut med sine observasjoner og avtale et møte for å gjennomføre det. Deretter snakket Jensen med Weddegjerde om å komme til Norge. Jensen var en av de aller første gikk om bord i Scandinavian Star i Lysekil for å undersøke skipet på vegne av danske myndigheter.

Anklager mannskapet

Det

Les også

førte til en rekke medieoppslag både i Norge og Danmark

, og er trolig medvirkende årsak til at også Jensens sjef i dag bryter tausheten.

Jensen sier blant annet at også han kan utpeke tre personer som han mener må ha antent det som han mener kan ha vært en dieselbrann, mens skipet var under slep. Dette er en slutning som Jensen trekker ut fra en overbevisning om at det må ha vært kyndige folk som antente denne brannen, og ut fra sin kunnskap om at det bare skal ha vært tre eller fire av skipets mannskap som var om bord under slepingen i det aktuelle tidsrommet, og representanter fra bergingsselskapet.

159 mennesker omkom i brannen på "Scandinavian Star", her ved kai i Lysekil.

Jensen mener at det må ha vært minst to som har samarbeidet for å få til den brannen som oppsto, og at de bare kan ha vært å finne blant de tre-fire fra skipets mannskap.Aftenposten kjenner identiteten til tre av mennene som Jensen sikter til. Minst én av dem har vært med på fire eller fem skipsbranner tidligere. Den ene av disse tre er omtalt på et lydopptak som ble gjort for noen år tilbake. Der gjengis han med dette sitatet:

«Who should know that it would be that kind of fire?»

Les også

Politiet utfører razzia hos Scandinavian Star-vitne

Det åpne røret

Én av observasjonene som Jensen sier han gjorde under sine undersøkelser om bord, var en stor mutter som han mener var en tilknyttet det tidligere omtalte hydraulikkrøret, og røret som det sprutet hydraulikkolje ut av.

I juni 2014 holdt politiet en pressekonferanse på Politihuset i Oslo, der politimester Hans Sverre Sjøvold gikk på tvers av anbefalingene fra sine egne politifolk som anbefalte å ikke gjenoppta etterforskningen av brannkatastrofen.

Under pressekonferansen sa utredergruppens leder, politioverbetjent Terje Bechmann Dahl, at etterforskerne hadde fått opplysninger fra Per-Gunnar Lundin, som ledet det svenske bergingsselskapet Röde Bolaget.

Les også

159 døde på «Scandinavian Star». Mange spørsmål står fremdeles ubesvarte.

Bergingsrapporten

I en rapport som Lundin skal ha skrevet 30. mai 1990, skal det fremkomme at Röda Bolaget bisto politiet i arbeidet med å losse bilene fra skipsdekket i Lysekil i dagene etter brannen.

afp000504851-CMO49H32w0.jpg

Under pressekonferansen sa politioverbetjent Dahl at rapporten viser at det oppsto problemer da det ble forsøkt å senke hengedekket på bildekket:

— Under arbeidet med å få hydraulikksystemet til å virke igjen, kappet de av et rør og fjernet en stor mutter fra området ved det omtalte hydraulikkrøret.

Bergingsselskapet: Det er feil!

Under pressekonferansen kom det også frem at Dahls etterforskere kontaktet mannen som skrev rapporten, Per-Gunnar Lundin, 3. mars 2014. Lundin sa ifølge politiet at det ikke hadde vært noen lekkasje under brannen, men at dette var noe som oppsto under Röda Bolagets arbed i Lysekil.

Men 8. november 2014, åtte måneder etter at Lundin hadde snakket med politiet, sendte Lundin en epost der han skriver følgende:

sf037968-0r9BJgFh_J.jpg

«Har talat med mina kolleger om vad som hände med hydrauliken. Vi har INGET minne av att vi gjorde något med dessa rören. Vi konstaterade att det ena röret hade delat sej, troligen när vi satte på tryck från pumpen akter, vi fick ner hängdecket ca. en halv meter, sedan var det tvärstopp. Vi brukte truckar för att få ner bilarna från decket.

Konklusion: Vi rörde inte dessa rör som politiet felaktig har skrivit. »Inspektør Flemming Thue Jensen sier at han gikk om bord søndag morgen, halvannet døgn etter at dødsbrannen brøt ut. Skipet lå da til kai i Lysekil. Spørsmålet er på hvilket tidspunkt Röda Bolaget begynte å løse floken med hydraulikkproblemene.

Hvis Jensen så at røret var åpent før Röda Bolaget begynte med hydraulikkarbeidet, må politiet begynne forfra.

Aftenposten har kontaktet politiet for å få en kommentar.

Onsdag ettermiddag skriver Terje Bechmann Dahl til Aftenposten at politiet var i kontakt med rapportskriveren hos Röda Bolaget før saken ble gjenåpnet i 2014.

— Røda Bolagets innsats og aktiviteter ombord på skipet er fremdeles et sentralt tema i den løpende etterforskningen, og politiet kan per i dag derfor ikke gå ytterligere i detalj vedrørende dette, skriver Dahl.

Etterforskningen skal etter planen være ferdig til sommeren.


Se tidslinje for «Scandinavian Star»-saken her. Ved å trykke på pilene på sidene av grafikken kan du bla deg frem og tilbake i tid: