Norge

Bergen kommune ga rammetillatelse til gigantsenter ved en feil

– Dette er en veldig alvorlig sak, og jeg har krevd alle kortene på bordet, sier byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti (Ap).

Slik så planene for senteret på Haukås ut da de ble lagt ut på høring i 2014. Siden er den planlagte bygningsmassen blitt enda større.
  • Pål Andreas Mæland

Uten at byrådet visste det, har nemlig Bergen kommune gitt rammetillatelse til et kjøpesenterområde på 70.000 kvadratmeter på Haukås i Åsane, skriver Bergens Tidende.

Det er like stort som Lagunen.

Fylkesmannen stanset nå i januar byggeplanene, og kjente vedtaket ugyldig. Men både Fylkesmannen og byråden spør seg hvordan dette kjempesenteret kunne få rammetillatelse i første omgang.

Etter det BT kjenner til, ble vedtaket fra kommunen oppdaget av Fylkesmannen nærmest ved en tilfeldighet.

«Trenger ikke dispensasjon»

Bakgrunnen er en gammel arealplan for Haukås næringspark, som i sin tid ble vedtatt av det forrige byrådet og bystyret. Da var størstedelen av området satt av til næringsvirksomhet, men ikke detaljhandel. Mens delområdet Myrsæter var satt av til lokalsenter for området, med boliger, butikker og kontorer.

Denne planen var på høring i 2014, da med 50.000 kvadratmeter som ramme.

I høst kom det så en søknad om rammetillatelse fra tiltakshaver Haukås Senter AS, der man ba om tillatelse til rivning av eksisterende bygg på tomten og oppføring av 70.000 kvadratmeter med kjøpesenter.

Tiltaket var sendt til nabovarsel, og det kom noen merknader. Kommunen ba om tilleggsdokumentasjon, som ble mottatt 20. desember.

Så, 10. januar i år, sendte plan- og bygningsetaten et vedtak der det sto følgende:

«Søker har imøtegått merknadene. Tiltaket er i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og krever ikke dispensasjon».

Vedtaket er elektronisk signert både av en saksbehandler og avdelingsleder.

Saksbehandlingsfeil

Fylkesmannen reagerte raskt, og sendte bare en uke senere et brev der man omgjorde vedtaket, under henvisning til at det er i strid med både nasjonal politikk, lovverk og byrådets egen plan om fortetting.

Dessuten mener Fylkesmannen det er gjort flere saksbehandlingsfeil, som de redegjør for i et langt brev:

  • Planen er ikke detaljregulert, men kommunen mener at det ikke engang trengs dispensasjon fra et slikt krav.
  • Den er ikke forelagt Fylkesmannen eller fylkeskommunen, slik den skal når handelsarealet er over 3000 kvadratmeter.
  • Fylkesmannen har tidligere fremmet innsigelse mot en adskillig mindre plan om detaljhandel i samme område. Dermed bør det være innlysende at et større kjøpesenter ikke kan tillates.
  • Veivesenet er kun orientert som nabo, ikke som myndighet, og det er ikke gjort en trafikk- eller handelsanalyse av hva konsekvensene vil bli.

«Vi er sterkt kritiske til at kommunen har funnet at saken kan behandles direkte som en rammetillatelse uten at andre direkte berørte myndigheter er hørt» skriver assisterende fylkesmann Rune Fjeld i sitt brev til kommunen.

– Ville snudd saken

«Vi anser den samlede rammetillatelsen som ugyldig, da tillatelsen for å rive bygningene henger sammen med tillatelsen til å føre opp nytt kjøpesenter. Det er gitt i en og samme tillatelse med en indre sammenheng, slik at ugyldigheten rammer alt i tillatelsen», heter det videre i brevet fra Fylkesmannen.

Rolf Tore Andersen er mannen bak Haukås Senter AS.

– Dette er et ugyldig vedtak. Hadde saken vært på mitt bord, ville jeg snudd den. Heldigvis gjorde Fylkesmannen det, sier hun.

– Men hvordan kunne det da skje at rammetillatelsen ble gitt?

– Nei, det må vi finne ut av nå. Det er snakk om lag på lag av saksbehandlingsfeil. Jeg har bedt om en intern rapport der alt skal på bordet. Jeg vil også vurdere å legge ned bygge- og deleforbud i dette området, sier Tryti.

Hun vil også ha en gjennomgang av andre gamle planer i bydelene, som kan tenkes å være i strid med byrådets nåværende politikk.

Eies av Andersen

Utbyggeren, Haukås Senter AS, er eid av Rolf Tore Andersen, kjent som Åsanes største eiendomskonge.

Den tidligere politimannen har blant annet tjent gode penger på å drive barnehager. Han er også en av investorene bak Vennebyen, i tillegg til å ha roller i flere titall andre selskaper.

BT fikk tirsdag kveld ikke tak i Andersen for en kommentar.

Avdelingssjef Sylvi Søvik Wathne i byggesaksetaten, som har signert vedtaket, ville overfor BA.no ikke kommentere saken tirsdag. Men på spørsmål om det har foregått urent trav, benekter hun at det har skjedd.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Bergen kommune
  3. Åsane
  4. Bergen