Norge

Norge går til sak mot USA på grunn av toll på stål og aluminium

Norge mener tollen er i strid med regelverket til Verdens handelsorganisasjon.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Her på besøk i Jingshin park i Beijing søndag.
  • Eirik Husøy
    Eirik Husøy
    Journalist

Sammen med EU og flere andre land har Norge i dag bedt Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å opprette et tvisteløsningspanel om USAs tillleggstoll.

«Vi mener at USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med WTO-regelverket», sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Dette gjør de for å få en uavhengig vurdering av saken. En slik panelbehandling vil vare i noe over et år, ifølge pressemeldingen.

Prinsippsak

Den 23. mars i år innførte USA en tilleggstoll på spesifikke stål- og aluminiumsprodukter på henholdsvis 25 og 10 prosent for å beskytte sin egen industri.

Norsk eksport av stål og aluminium i kategoriene som rammes av tilleggstollen, var på nærmere 36 milliarder kroner i 2017. Rundt 90 millioner av dette var for eksport til USA.

«Selv om vår eksport til USA av stål og aluminium er beskjeden, er denne saken prinsipielt viktig», heter det i pressemeldingen.

Dette gjør myndighetene for å ta et oppgjør med ulovlige handelsrestriksjoner og som et forsvar for det regelbaserte handelssystemet, ifølge pressemeldingen.

Les også

Syv ting du bør vite om straffetoll og Trumps handelskrig med Kina

Klagde inn USA i juni

I juni klagde Norge USAs stål- og aluminiumstoll inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO), i likhet med Canada, EU, India, Kina, Mexico, Russland, Sveits og Tyrkia.

Tvisteløsningspanelet er en prosessuell videreføring av tvisteløsningskonsultasjonene, som det ble bedt om i juni.

Disse konsultasjonene med USA har ikke ført til en minnelig løsning.

I systemet for tvisteløsning i WTO er de såkalte tvisteløsningskonsultasjonene første steg. Dersom disse konsultasjonene ikke fører fram, er neste skritt å opprette en panelsak i WTO, som Norge nå har gjort. Dette tilsvarer en voldgiftssak. Deretter kan tvisteløsningspanelets avgjørelse eventuelt ankes inn for WTOs eget ankeorgan.

Les mer om

  1. Handelskrig
  2. Toll
  3. Aluminium
  4. USA
  5. Norge