KrF-fylkesleder mener partiet bør være i opposisjon uten et klart flertall

Fylkesleder i Akershus KrF Arne Willy Dahl mener KrF bør bli værende i opposisjon uten et klart flertall for et av regjeringsalternativene.

Fredag avgjør KrFs ekstraordinære landsmøte om og med hvem partiet skal danne regjering.

– Hareide har bedt om mandat til å gå i regjering til høyre eller venstre. Uten et tydelig flertall har man ikke det, sier Dahl til Klassekampen.

Det er bare én stemme overvekt som skal til for enten et regjeringssamarbeid med Ap og Sp eller den sittende regjeringen. Partiets veivalg avgjøres på det ekstraordinære landsmøtet fredag.

Fylkeslederen i Akershus mener partiledelsen må ta stilling til om noen av alternativene har tilstrekkelig støtte når voteringen på landsmøtet er over. Dahl støtter parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvans «tredje vei», hvor KrF ikke går i regjering, men forblir i opposisjon som i dag og beholder Erna Solberg (H) som statsminister.

– Har man ikke klart mandat bør man falle ned på Grøvan-alternativet og fortsette i opposisjon, sier fylkeslederen til avisen.

Både partileder Knut Arild Hareide og nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad er uenig i dette og mener landsmøtevedtaket må følges.

Etter helgens mange fylkesårsmøter er kampen mellom de to fløyene fortsatt svært jevn. 163 av 190 landsmøtedelegater er nå klare. Det ser nå ut til at 72 av delegatene sier ja til et samarbeid med Ap og Sp, mens 65 delegater vil starte sonderinger med Høyre, Venstre og Frp. 26 ønsker primært å forbli i opposisjon. Av disse har 20 høyresiden og fem venstresiden som sekundærvalg, mens én er usikker.

Mandag skal lokallagene i Oslo, Vestfold og Akershus velge sine delegater. Østfold er sist ut, som har sitt ekstraordinære årsmøte tirsdag.