Inger Engen (56) mistet lappen på grunn av lang saksbehandlingstid

Inger Engen (56) har diabetes og må fornye førerkortet hvert femte år. Men først må hun til spesialist som etter vurdering av helsetilstanden ser om hun er i stand til å kjøre bil. Så må fylkeslegen i Oslo og Akershus godkjenne dette.

Inger Engen har diabetes, men er i følge spesialist i stand til å kjøre bil. Nå er hun likevel parkert grunnet lang saksbehandlingstid.

Det er en prosess hun har vært gjennom hvert femte år siden hun fikk førerkortet i 1977.

– Behandlingstiden hos fylkeslegen har stort sett vært inntil tre måneder, så jeg har alltid sendt søknad om fornyelse tre måneder før førerkortet har gått ut, forteller Inger Engen.

Men i år gikk det galt: Engen mistet lappen fordi fylkeslegens saksbehandlingstid har skutt i været.

56-åringen, som er avhengig av bil i hverdagen, har nå klaget saken inn for Sivilombudsmannen.

Uten førerkort en måned

Førerkortet hennes gikk ut i april, så Engen forteller at hun som vanlig sendte søknaden tre måneder før; i januar.

Men i begynnelsen av april hadde ikke Engen fått noe svar, og hun ringte derfor til fylkeslegens kontor.

Ifølge Engen fikk hun beskjed på sentralbordet at saksbehandlerne hadde så mye å gjøre på grunn av sykdom i avdelingen at de hadde stengt telefonen.

-Dette er ikke holdbart, sier Inger Engen. Hverdagen er tungvint nå fordi fylkeslegen ikke har kapasitet til å behandle saken hennes.

– På toppen av det hele var samlet saksbehandlingstid på førerkort nå seks måneder, sukker hun

Inger Engen er ikke alene om utfordringene: Fylkeslegen i Oslo og Akershus opplyser at de har 1550 ubehandlede saker. Hvor mange av disse som mister førerkortet på grunn av lang ventetid er vanskelig å si.

Engen ble fortvilet. Hun er avhengig av førerkort for å komme seg på jobb i nabokommunen.

Les også

Bruker du medisiner eller har dårlig helse? Da er det ikke sikkert du bør ha førerkort lenger.

Les også

Førerkort til 18-årsdagen?

- Fylkeslegen er arrogant

– De sa at jeg kunne sende en mail til fylkeslegen og forklare dette, for en mail måtte de registrere som et inngående brev, så da ble det lest. Jeg sendte mail og fikk bekreftelse på at den var mottatt.

– Jeg opplever fylkeslegen som meget arrogant. Hvordan kan en offentlig etat bare stenge telefonen?

Inger Engen har nå mistet førerkortet til tross for at spesialisten har erklært at hun er i stand til å kjøre bil.

– Jeg opplever fylkeslegen som meget arrogant. Hvordan kan en offentlig etat bare stenge telefonen? Det skal ikke gå utover meg at kontoret har så mye å gjøre. Da må de skaffe flere saksbehandlere. Dette berører helt
sikkert ikke bare meg.

Les også

Fedmeforsker: − Antallet med diabetes vil øke drastisk

Telefonen er stengt

Fungerende fylkeslege Petra Turet Olsen bekrefter at det er lang ventetid, og at saksbehandlerne har stengt telefonen.

– Det er svært mange som venter på å få behandlet saken sin hos oss. Våre saksbehandlere vil derfor bruk all sin tid på å få ferdig sakene. Vi beklager at de derfor en tid fremover ikke vil prioritere å svare på telefoner, sier hun.

På nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus står det nå at saksbehandlingstiden for dispensasjoner for tiden er ca. 17 uker.

– Er det flere enn Inger Engen som mister retten til å kjøre bil fordi dere mangler saksbehandlere?

– Det har vi ikke oversikt over.

– Er det yrkessjåfører blant dem?

– Vi prioriterer dem som har behov for førerkort i yrket så godt vi kan.

– Er dette en ønskelig situasjon?

– Det er aldri ønskelig at vi har så lang saksbehandlingstid som dette. Det belaster oss som avdeling ekstra at saksbehandlingstiden er så lang.

Må de kjøre opp på nytt?

Erik Andre Foss, seksjonsleder hos Statens Vegvesen i avdeling for trafikant og kjøretøy i Asker, Bærum og Oslo, kommer med en mager trøst til Inger Engen og de 1500 som venter på at fylkeslegen skal godkjenne legerklæringen:

– De trenger ikke å hverken kjøre opp på nytt, eller ta teoriprøven på nytt, beroliger Foss.

Inndraging av førerett basert på helse utløsernemlig nemlig ikke krav til ny prøve.

– De trenger ikke ta teori eller praksis på nytt, og de vil få igjen førerettigheten sin når saksbehandlingen er ferdig, påpeker Foss.

– Kan de kjøre bil mens de venter?.

– Nei, de kan ikke kjøre bil i mellomtiden.