Flere hundre yrkesskadede kan miste erstatning etter konkurs. – Det føles urettferdig.

I årevis ventet Per Christian Alvsåker på det endelige forsikringsoppgjøret. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå risikerer 40-åringen å gå glipp av erstatningen. Han er ikke alene.

Per Christian Alvsåker er 85 prosent ufør etter en arbeidsulykke i 2009. Nå så han frem til sluttoppgjøret fra forsikringsselskapet. Men konkursen i forsikringsselskapet gjør at han kan gå glipp av erstatningen.

Flere tusen nordmenn var yrkesskadeforsikret i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance. I mai gikk selskapet konkurs. Tilbake sitter yrkesskadede som allerede har ventet lenge på å få sine saker avgjort.

– Det vil ikke forbause meg om flere hundre yrkesskadede i Norge er rammet av konkursen, sier seniorrådgiver Kari Haugen hos Advokatfirmaet Unneland AS i Oslo – et firma som har spesialisert seg på yrkesskadesaker.

Anslaget er basert på at de alene har 30–40 saker knyttet til konkursen i Alpha Insurance.

En av dem som var forsikret i selskapet, gjennom sin tidligere arbeidsgiver, var Per Christian Alvsåker fra Vestnes i Møre og Romsdal. Siden en arbeidsulykke i 2009, har han vært gjennom flere utredninger. I april var den endelige spesialisterklæringen klar, og det samme var erstatningskravet.

Bare noen uker senere gikk forsikringsselskapet konkurs.

– Da tenkte jeg at dette sikkert vil gå i orden. Jeg regnet jo med at det var en garantiordning som trådte inn i tilfelle konkurs, forteller han.

Dansk garantiordning har ett unntak: Yrkesskader

Men for to uker siden fikk berørte forsikringstagere i Norge et rundskriv fra den danske bobestyreren Boris Frederiksen.

Brevet var et slag i ansiktet for Alvsåker og andre som har krav mot selskapet: Den danske garantiordningen dekker ikke yrkesskader.

– Jeg må innrømme at jeg var frustrert den dagen vi fikk vite det. Det føles urettferdig når vi har holdt på så lenge, sier trebarnsfaren.

Bobestyrer Boris Frederiksen.

Bobestyrer Boris Frederiksen understreker likevel at forsikringstagere som har krav mot selskapet, ikke skal gi opp håpet om å få utbetalt erstatningskrav.

– Det er betydelige midler i boet. Hvis ikke helt uforutsette ting skulle skje, så regner jeg med at vi kan utbetale en dividende til forsikringstagere som har et krav mot selskapet. Hvor stor den kan bli, er umulig å si nå.

Det er den gode nyheten fra bostyret. Den dårlige er at bobehandlingen kan ta flere år, kanskje mer enn fem år, antyder Frederiksen.

Advokat: -Opplever at forsikringen ikke er verdt noe

Dermed kan Per Christian Alvsåker fortsatt ikke sette sluttstrek for erstatningssaken – ni og et halvt år etter uhellet som brutalt endret hans mulighet til å delta fullt i arbeidslivet.

Under arbeid på en båt, falt han bakover og deiset hodet i betongen. Tre måneder på sykehus fulgte.

Per Christian Alvsåker og kona Toril håper deres historie kan bidra til at andre unngår å komme i samme situasjon. – Hadde det ikke vært for Toril hadde vi ikke fått ut ei krone. Jeg hadde ikke klart denne prosessen alene, understreker Per Christian Alvsåker.

– Jeg var innstilt på å komme meg tilbake i jobb. Det var ingenting jeg heller ville, forteller han.

Det tok seks år før han erkjente at han aldri ville kunne komme i full jobb igjen. Han fikk en 13 prosent vaktmesterstilling i kommunen og ble erklært 85 prosent ufør.

Advokaten til Alvsåker, Helge Aarseth i Molde, ble koblet inn ett år etter ulykken. I april i år var prosessen kommet så langt at den siste og endelige spesialisterklæringen forelå.

– Jeg hadde sendt inn kravet på rundt tre millioner kroner, som skulle dekke tapt inntekt, opplyser Aarseth.

Advokaten beskriver det som har skjedd som «noe som ikke skal skje». Kapitalkravet til et forsikringsselskap er høyt, for å unngå at denne type selskaper går konkurs.

Advokat Helge Aarseth har representert Per Christian Alvsåker siden 2010. – Når utenlandske selskaper kaster seg inn på det norske markedet, så er det pris de vil konkurrere på.

– For den skadelidende er det ulykksalig å oppleve at forsikringen ikke er verdt noe, sier Aarseth.

Alle arbeidsgivere må ha slik forsikring

Yrkesskadeforsikring skiller seg fra andre typer forsikringer på flere punkter. Den er lovpålagt, og alle som tilbyr slik forsikring i Norge må være medlem av Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). Det var også Alpha Insurance.

Denne foreningen er etablert blant annet for å sikre arbeidstagere mot arbeidsgiver som unnlater å tegne forsikring. Foreningens medlemmer svarer i slike tilfeller i fellesskap for eventuelle erstatninger. Men kan dette prinsippet nyttes når et selskap går konkurs?

– YFF skal tjene et bestemt formål. Dette kommer ikke inn under det, sier direktør Terje Haug i Finans Norge, hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge.

Jobber med å få avklart jusen: Er de rettsløse?

Blant norske jurister som jobber med saker knyttet til Alpha-konkursen, hersker det fortsatt stor usikkerhet rundt jusen og hvilke rettigheter forsikringstagerne har.

– Her kan det se ut som om arbeidstagerne som har yrkesskadeforsikring i Alpha, står rettsløse igjen. Spørsmålet er om det er korrekt at det er slik, sier seniorrådgiver Kari Haugen ved Advokatkontoret Unneland AS.

Hun mener det er oppsiktsvekkende dersom denne konkursen ender med at de ikke har krav på erstatning.

Skal ha solgt 50.000 forsikringer

Snekkerfirmaet som Alvsåker var ansatt i, kjøpte forsikringen gjennom Småbedriftsforbundet.

På et tidspunkt hadde forbundet rundt 1000 medlemsbedrifter. I 2006 inngikk det en kollektiv forsikringsavtale med meglerfirmaet Goldberg & Partners, som plasserte forsikringene i Alpha Insurance.

– Det var meglerfirmaet som håndterte dette. Vi stolte på at alt var i orden, sier Andreas Nakken, som var sentral i dette arbeidet i forbundet.

Leder av LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, sier at det er arbeidsgivere som i utgangspunktet avgjør hvilke selskap det skal tegnes yrkesskadeforsikring i. – Men tillitsvalgte kan påvirke valget.

Etter det Aftenposten erfarer, skal rundt 50.000 arbeidstagere i Norge ha vært yrkesskadeforsikret gjennom avtaler med ulike forbund. Konkursen illustrerer på nytt hva konsekvensen kan bli når forsikringen er tegnet i et utenlandsk selskap.

– Det beste for arbeidstager, er at arbeidsgiver velger et solid norsk selskap. Jo lenger borte fra Norge selskapet holder til, desto vanskeligere blir det når slike situasjoner som dette oppstår, sier avdelingsleder Atle Sønsteli Johansen i juridisk avdeling i LO.

Håper mengden av saker kan gi gjennomslag

I Vestnes føler ekteparet Toril og Per Christian Alvsåker en viss trygghet i at de ikke står alene. I starten hadde de ingen informasjon om at yrkesskadede over hele landet var rammet, men nå håper de at det kan presse frem en løsning til beste for forsikringstagerne.

Først seks år etter ulykken måtte Per Christian Alvsåker erkjenne konsekvensen av arbeidsulykken: Han vil aldri komme i full jobb igjen. – Men det er veldig viktig å ha den lille stillingsprosenten jeg har som vaktmester, sier han. Elghunden Atti bidrar også til å gjøre hverdagen mer meningsfull.

– Det er godt å vite at vi ikke er de eneste. Det vil være merkelig hvis dette ender opp med at forsikringstagerne ikke får noen ting, sier Toril Alvsåker.

Ekteparet understreker imidlertid at de skal klare seg. Økonomien står ikke og faller på erstatningen. Men den vil gi Per Christian en helt annen fremtidig trygghet.

– Hvis det er mulig å komme frem til en løsning, så kan vi være tålmodige en stund til.