SSB: Vi blir seks millioner innbyggere i Norge innen 2040

Vi kommer til bli seks millioner innbyggere i 2040, ifølge de nyeste befolkningsfremskrivningene fra Statistisk sentralbyrå.

Det er folksomt på Karl Johans gate og mange andre steder når Norge feirer seg selv 17. mai. I fremtiden kan det bli enda flere folk som stimler sammen, ettersom folketallet fortsetter å vokse. Illustrasjonsfoto:

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tirsdag sin oppdaterte befolkningsfremskrivning for resten av århundret. Ifølge SSB vil vi være flere eldre og innvandrere enn i dag.

Byrået lager flere prognoser basert på ulike forutsetninger. Anslaget for når vi passerer seks millioner innbyggere er hentet fra det SSB omtaler som hovedalternativet.

Flere eldre innvandrere

SSB konkludere med at befolkningsveksten vil bli lavere i årene fremover. I tillegg forventer de «sterk aldring» i distriktene og flere eldre innvandrere.

Folketallet i Norge har kraftig vekst de siste tiårene, hovedsakelig på grunn av høy nettoinnvandring, relativt høy fruktbarhet og få personer i høy alder. Befolkningsveksten var på sitt høyeste i 2011 og 2012, men har sunket kraftig siden den tid, ifølge SSB.

SSB utarbeider flere alternativ for sin prognoser og i det de kaller hovedalternativet flater befolkningsveksten ut de neste ti årene før den synker. Befolkningsveksten er likevel på plussiden.

800.000 innbyggere i Oslo

Men det er usikkerhet knyttet til prognoser. Hvis man ser på 2060 skiller nesten to millioner innbyggere mellom det høyeste alternativet og det laveste.

Statistisk sentralbyrå forventer at:

  • Fruktbarheten vil gå ned til 1,6 barn pr. kvinne før den gradvis stiger til 1,76 pr. kvinne. Fruktbarheten har falt det siste årene. Norge lå for noen år siden i toppsjiktet i Europa, men tidligere i år meldte SSB at fruktbarheten aldri har vært lavere her til lands.
  • Levealderen øker med syv år for menn og seks år for kvinner frem mot 2060. Det er ventet at menn vil leve til de er 88,4 år og kvinner 90,3 år.
  • Nettoinnvandringen ligger på mellom 17 000 og 20 000.

Nordmenn fortsetter å flytte til byene. Det er ventet at Oslo vil runde 700 000 innbyggere innen fem år og blir over 800 000 om rundt 20 år. Om 15 år vil det være 300 000 bergensere. Trondheim vil runde 200 000 innen fem år og Kristiansand 100 000 om rundt ti år, ifølge fremskrivningene.

En annen viktig trend er aldring i distriktene. SSB regner med at hver tredje innbygger i en del distriktskommuner vil ha passert 70 i 2040. Om femten år blir det for første gang flere eldre enn barn og unge i Norge.

SSB har utarbeidet et kart som viser hvilke kommuner som vil bli «gråest» i årene som kommer. Flyttemønsteret er at unge flytter inn i byene fra distriktet og blir der når de får barn, mens eldre blir igjen.