Nytt muslimsk nettverk får statsstøtte i stedet for IRN

Muslimsk Dialognettverk får for første gang statsstøtte, mens Islamsk Råd Norge ikke får noe.

Den bosniske imamen Senaid Kobilica har tidligere vært leder iIslamsk Råd Norge. Nå er han en av frontfirgurene i Muslimsk Dialognettverk (MDN) som ble opprettet i fjor.
  • og NTB

I statsbudsjettet er det foreslått å sette av en halv million kroner til tiltak i regi av dialognettverket, skriver Vårt Land.

Muslimsk Dialognettverk (MDN) ble opprettet i fjor av fem organisasjoner som brøt ut av Islamsk Råd Norge (IRN) etter at IRN mistet statsstøtten.

De fem er Det Islamske Forbundet (Rabita), Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina, Albansk Islamsk Kultursenter, Islamic Cultural Centre og Center Rahma.

IRN fikk i 2017 opprinnelig et driftstilskudd på 1,3 millioner kroner, men 650.000 av dette ble holdt tilbake og utlyst til andre dialogtiltak da IRN ikke oppfylte kravene for støtten.

I 2019 er det i stedet Muslimsk Dialognettverk som ligger an til å få støtten for første gang.

– Vi takker for tilliten og ser at vi har et stort ansvar foran oss, sier Senaid Kobilica i MDN.