Staten har spart 128 milliarder i sykelønn med IA-avtalen

Siden IA-avtalen ble inngått i 2001, har staten spart 128 milliarder kroner i sykelønn, viser en ny rapport. Men målet i IA-avtalen står fortsatt for fall.

  • og NTB

Statens milliardinnsparing kommer frem i rapporten Samfunnsøkonomisk analyse har laget for hovedorganisasjonen YS, skriver Dagsavisen.

En nedgang på sykefraværet på 10 prosent siden 2001 har bidratt til innsparingen i sykelønn, men ett av målene med IA-avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med 2001.

Avtalen, som reforhandles hvert fjerde år, løper ut 31. desember 2018, og skal etter planen reforhandles i høst. Flere arbeidsgiverforeninger har åpnet for å skrote avtalen. Flere av dem mener også det er på tide å kaste et kritisk blikk på sykelønnsordningen, som hvert år koster staten 40 milliarder kroner.

– Vi vil snu på alle steiner i arbeidet med å få ned sykefraværet og er også villige til å se på sykelønnsordningen. Vi mener det er naturlig at utvalget ser på ulike spørsmål knyttet til inntektsutviklingssystemet, inkludert sykelønn, og at dette er noe også partene diskuterer når vi blir invitert inn, sier NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

– Sykelønnsordningen er løsningen, ikke problemet. I stedet for å ta penger fra folk, må vi se på hvorfor folk blir syke og hvilke tiltak vi kan sette inn på hver enkelt arbeidsplass, sier LO-nestleder Roger Haga Heimli.