Krever full rapport etter dødsbranner i omsorgsboliger

Øverste brannmyndighet krever full gjennomgang etter to dødsbranner i omsorgsboliger før jul.

Brannveggene sviktet i brannen hvor en 57-åring omkom i Borre før jul. De ti leilighetene ble overtent på 30 minutter.
  • Per Annar Holm

Ved den første brannen i Borre 16. desember er det alt klart at brannveggene som skulle hindre en brann i å spre seg ikke fungerte som de skulle.

Hele rekkehuset Bulls minde med ti leiligheter ble totalskadet. En 57 år gammel mann omkom.

– Vi forsøkte å stoppe brannen ved brannskillet mellom C og D leilighetene midt i bygget. Dette skillet gikk helt opp til taket, men brannen spredte seg også over og rundt dette skillet. I løpet av 30 minutter sto hele bygget i brann, sier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIBR).

Det er Horten kommunale boligstiftelse som eide det 800 kvadratmeter store bygget fra 1967.

I 1985 kom en ny bygningslov som stiller strengere krav til brannsikring.

– Vi har ikke vært på branntilsyn i denne bygningen spesielt, men har fulgt opp med tilsyn ovenfor boligstiftelsen hvor vi har sett på hvordan de arbeider systematisk med brannsikkerheten i alle sine 400 boenheter, sier Pettersen.

Også i april 1994 var det en dødsbrann i de samme omsorgsboligene i Ynglingeveien 15 a i Borre.

En 61 år gammel rullestolbruker omkom.

Også den gang ble det reist krav om at brannsikkerheten skulle granskes siden det kun var røykvarslere og husbrannslange, men ikke direkte varsling til brannvesenet.

En 85 år gammel kvinne er savnet etter brannen i Skinnarberga bo- og omsorgshjem på Kongsberg.

Døde i omsorgsbolig

Natt til julaften omkom én person i brannen på Skinnarberga bo- og omsorgshjem på Kongsberg.

– Vi har funnet én person i leiligheten hvor vi antar at brannen startet, og antar at dette er den 85 år gammel kvinnen som er savnet, sier jourhavende på kriminalavdelingen ved Kongsberg politistasjon, Jarle Lindeland.

Lindeland sier det kan bli vanskelig å få svar på hvordan brannen startet fordi kvinnens leilighet er totalt utbrent.

DSB krever gjennomgang

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ba torsdag de aktuelle brannvesen om å fremskaffe dokumentasjon på hva som er gjort med brannsikring i omsorgsboligene.

De vil også ha full rapport brannvesenets innsats.

– Vi har et spesielt fokus på boliger for utsatte grupper. I 1990 kom krav om røykvarsler i alle boliger, og siden 1. januar 2016 er
kommunene gjennom forskrift om brannforebygging pålagt å vurdere risikoen lokalt og ha særlig fokus på brannsikkerhet for spesielt utsatte grupper som pleietrengende eldre, og der rus og psykiatri er en del av bildet, sier fungerende avdelingsdirektør Hans Kr. Madsen i Brann- og redningsavdelingen i DSB.

Hittil i år har 25 personer omkommet i branner i Norge. Det er det laveste antallet siden man begynte registreringen i 1979.

I fjor omkom 40 mennesker i brann i Norge, mens det i 2015 omkom 35.