Norge

Her er skolene i Norge med mest rapportert mobbing de siste årene

Staten har blinket ut rundt 250 skoler i Norge som har hatt høye mobbetall over flere år. Eierkommunene må rapportere om strakstiltak.

 • Filip Blaauw - grafikk
 • Elisabeth Risa
 • Thomas Ergo

Stavanger Aftenblad publiserer for første gang en oversikt over skoler med vedvarende høye mobbetall. Det er Utdanningsdirektoratet som har igangsatt kartleggingen av mobbetallene for alle landets skoler i to treårsperioder: Fra 2007 til og med 2009 og fra 2010 til og med 2012.

Grunnlaget er de årlige elevundersøkelsenes spørsmål om mobbing, til landets elever i syvende og tiende klassetrinn. På vegne av direktoratet har NTNU Samfunnsforskning pekt ut skoler med vedvarende høye mobbetall i én av eller begge de to treårsperiodene.

Marit Hognestad Utdanningsdirektoratet

Er din eller dine barns skole blant dem som kommer dårligst ut? Sjekk oversikten over skolene med høyest mobbetall over flere år — i tabellen på toppen av artikkelen.

Kommunene som eier de rundt 250 skolene som kommer dårligst ut, har måttet rapportere til fylkesmennene om strakstiltak mot mobbing.

- Ytterligere innsats mot mobbing

- Hvorfor har dere gjort dette?

— Grunnen er at vi har innført flere tiltak mot mobbing og for bedre læringsmiljø uten at mobbingen i skolene er blitt vesentlig redusert. Da er det viktig å se om vi kan gjøre en ytterligere innsats der problemene er store over tid. Mobbingen er alvorlig for barna og et problem vi tar på alvor. Derfor har vi bedt fylkesmennene følge opp de eierkommunene og skolene som har høye mobbetall, over flere år, sier Marit Hognestad, avdelingsdirektør for læringsmiljø og rådgivning i Utdanningsdirektoratet.

Les også:

Les også

Det er problematisk at barn og unge stemples som «mobbere»

Faglige samlinger om mobbing

I mars 2013 ga Utdanningsdirektoratet fylkesmennene i oppdrag å følge opp skolene som hadde mest mobbing over tid. Sammen skulle de blinke ut skolene. Verktøyet var en liste NTNU utarbeidet over skoler med vedvarende høye mobbetall.

Deretter skulle fylkesmennene se på hvilke skoler som i tillegg hadde pådratt seg klager og tilsynssaker om mobbing i samme periode.

Eierkommunene måtte så rapportere til Fylkesmannen om strakstiltak som ble satt inn ved skolene. De aktuelle kommunene og skolelederne ble også invitert til faglige samlinger om mobbing. I Rogaland skulle 15 kommuner med ansvar for 32 obs-skoler rapportere om strakstiltak og delta på fagdag om mobbing.

I år skal fylkesmennene sjekke om mobbetallene har gått ned på obs-skolene.

Kritikk av mobbemålinger

Det var Aftenbladet som i august 2012 avdekket store svakheter ved Utdanningsdirektoratets mobbe-statistikk. I flere år hadde direktoratet presentert elevenes svar om mobbing i elevundersøkelsene gjennom en indeks. Aftenbladet testet indeksen ved å sammenligne mobbeprosentene ved et utvalg skoler med de tilhørende mobbeindeksene. Resultatet var oppsiktsvekkende.

Mobbeindeksene fremsto som vilkårlige. For eksempel hadde to skoler med samme mobbeindeks (1,6) totalt forskjellig andel mobbing på det aktuelle klassetrinnet: henholdsvis 25 prosent og syv prosent.

En sentral forsker kalte den nasjonale mobbemålingen ubrukelig. Stortingspolitikerne Hadia Tajik (Ap) og Mette Hanekamhaug (Frp) krevde svar, og kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) reagerte umiddelbart:

Hun ba Utdanningsdirektoratet vurdere bedre metoder for å måle og presentere mobbesituasjonen på skolene. Og hun informerte alle kommunene om svakhetene ved den daværende mobbestatistikken.

Får statlig mobbehjelp

Få måneder senere trappet altså Utdanningsdirektoratet opp jakten på skolene med størst mobbeproblemer. Fylkesmennene fikk også i oppdrag å peke på et mindre antall skoler som hadde så alvorlige mobbeproblemer, at de burde tilbys statlig hjelp. 22 skoler i ti kommuner i Norge takket ja til å motta denne mobbehjelpen, som ytes av blant annet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Tabellen Aftenbladet bringer i dag viser gjennomsnittlig andel elever mobbet i perioden 2010-12 på skolenes sjuende eller tiende trinn. Lista er ikke fullstendig. Direktoratet har fjernet 87 skoler fra den, fordi de er så små at det er fare for å identifisere elever. Lista kan også gi et noe unøyaktig bilde av situasjonen i dag, siden skoler kan ha satt inn tiltak mot mobbing og forbedret seg det siste året.

 1. Les også

  Mener PISA-jag ga mer mobbing

 2. Les også

  -10-åringer bak nettmobbing

 3. Les også

  Haagen Poppe (18) blottstilte egen pubertets ensomhet og mobbing

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  50.000 barn- og unge opplever mobbing

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Ingen mirakelkur i kampen mot mobbing

 3. OSLOBY

  774 Oslo-barn sier at de blir mobbet på skolen

 4. FAMILIE OG OPPVEKST

  Dette gjør du hvis barnet ditt mobber – syv konkrete tips

 5. NORGE

  Her er syv viktige funn om mobbing i skolen

 6. NORGE

  Ny rapport: Voksne oppdager ikke skolemobbing