Norge

Nekrolog: Asbjørn Kjønstad

Professor Asbjørn Kjønstad rakk å fylle 72 år 6. februar.

sp2f0798_2.jpg
  • Aslak Syse
  • Eivind Smith
  • Hans Petter Graver

Han døde fredelig 14. februar i hjemlige omgivelser etter å ha levd med sin kreftsykdom noen år, med aktiv behandling frem mot juletider.

Det er en sentral skikkelse i vår juridiske offentlighet som er gått bort. Ved universitetet trakk Asbjørn mer enn sin del av lasset, blant annet som dekan, instituttbestyrer og medlem av Det akademiske kollegium. Utenfor universitetet hadde han viktige nasjonale og internasjonale verv. Han ble utnevnt til æresdoktor i København og i Lund.

Ved hans 70-årsdag utga kolleger og venner et festskrift med tallrike bidrag fra flere land. Bokens tittel, Velferd og Rettferd , gir en viktig nøkkel til hans omfattende faglige virksomhet. Tanken om rettferdighet sto alltid sentralt. Rettens langsiktige legitimitet hviler på at den er tuftet på rimelighet og rettferdighet. Helt i sentrum for hans nyskapende virksomhet sto faget velferdsrett.

Hans faglige interesser spente videre, fra rettskildelære og -teori til konstitusjonelle spørsmål og erstatningsrett. Også gammel norsk rettskultur vakte hans interesse. Hans dype røtter fra oppveksten på gården i Nord-Trøndelag var alltid levende.

Han engasjerte seg sterkt i ulike samfunnsspørsmål som angikk et tobakksfritt samfunn, noe som innbrakte ham Røykfri Hederspris og Karl Evangs pris. I 2013 mottok han Juristforbundets Rettssikkerhetspris.

Som kollega og venn var han raus. Gjennom mange bedømmelser har han bidratt til å og definere og opprettholde en vitenskapelig standard.

Ved Asbjørn Kjønstads død har Det juridiske fakultet og Universitetet i Oslo mistet en sentral rettsvitenskapelig tenker med et bredt interessefelt. Han vil bli dypt savnet av kolleger og venner ved Det juridiske fakultet, hvor han hadde sett frem til flere gode års emeritustilværelse.

Men i denne tiden går våre tanker først og fremst til Ingeborg, Hilde og Sunila og deres familier, som alltid var så viktige for ham.

Hans Petter Graver, Eivind Smith, Aslak Syse