Aftenposten spurte fire personer på Oslo S og Nationaltheatret: Er togtilbudet blitt bedre eller dårligere etter NSBs store ruteendring i desember?

En var kjempefornøyd. En mellomfornøyd. To misfornøyd.

Det stemmer godt med Forbrukerrådets langt mer omfattende sjekk nå i januar. De har spurt hvordan folk opplever det som skulle være en togrevolusjon:

En ny hverdag med 100 ekstra pendlertog, en situasjon der tusenvis av pendlere rundt Oslo kunne kaste rutetabellen.

Bare hver femte sier de har en bedre toghverdag

Så hvorfor uteblir begeistringen?

  • 59 prosent av de spurte sier at togtilbudet hverken er blitt bedre eller dårligere siden ruteendringene.
  • 21 prosent synes det er blitt bedre.
  • 20 prosent synes det er blitt dårligere.
  • Et flertall mener det er flere forsinkelser nå enn før.
Torbjørn Ottersen
Sveinung Berg Bentzrød

Den mest fornøyde Aftenposten treffer, er Torbjørn Ottersen (41). Han bor på Hvalstad og har fått fire tog i timen i stedet for to. — Tog hvert kvarter, smiler Ottersen, og viser tommelen opp. - Togene er at på til stort sett i rute!

Er togpassasjerene blitt for kravstore?

Det er første spørsmål til Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet.

- Folk vil ha en hverdag som henger sammen. Å forvente at togtilbudet er så bra at man kommer seg på jobb, rekker avtaler og får hentet barn i barnehagen er ikke kravstort. Det er veldig forståelig, sier Rygg.

— Det virker som om folk trekker på skuldrene av hele revolusjonen?

— Det er akkurat slik vi selv opplever det.

- Er du overrasket over resultatene i undersøkelsen?

— Ja. Man skulle tro at folk opplevde større forbedringer. Det kan være at folk har hørt om forbedringene så lenge at hadde forventet mer.

— For meg viser dette at togtilbudet ikke klarer å holde tritt med befolkningsveksten. Jo saktere politikerne beveger seg, jo lenger bak havner togtilbudet. I dag virker det som om gjennomføringskraften er større for veiutbygging enn for jernbane, sier Rygg.

Ingfrid Breie Nyhus
Sveinung Berg Bentzrød

Ingfrid Breie Nyhus (36) tar toget fra Spikkestad. Hverdagen er ikke blitt så veldig forskjellig siden desember. Bortsett fra én ting: — For å slippe å sitte på et saktegående tog til Oslo bytter vi i Asker. Nå er tiden vi har til å løpe over en bro for å bytte tog, blitt enda kortere enn før, sier Nyhus, som reiser på tog som stort sett er i rute.

NSB: Folk flest er vanedyr

Heller ikke persontogsjef Tom Ingulstad i NSB synes at folk er for kravstore.

— Forklaringen på svarene i undersøkelsen handler nok mer om at vi er vanedyr. Vi tar de avgangene vi er vant til å ta. Da merker vi ikke forskjellene så godt, sier Ingulstad.

— Ruteendringene i desember handlet mest om at vi fylte ut noen huller i tabellene. Hovedgrepet var å sette inn flere avganger i vest og nord.

— Så er jo ikke alle endringene til det bedre. Som følge av at det nye parkeringsanlegget på Høvik ikke er klart, og at vi bruker nytt togmateriell, har noen opplevd kortere tog og færre avganger.

- Hva har skapt mest misnøye?

— Pendlertoget klokken 15.58, som flest har brukt på Østfoldbanens østre linje går nå bare til Oslo S. Da har svært mange valgt første avgang etter kl. 16 som fanger opp dem som jobber lenger vest. Her satte vi inn et kort togsett, som ble veldig fullt. Fra denne uken av har vi rettet opp i dette, sier Ingulstad.

Alexander Mitsevitch
Sveinung Berg Bentzrød

— Da jeg flyttet til Holmlia første gang som gutt, husker jeg en samtale jeg overhørte på stasjonen, sier Alexandr Mitsevitch (39). - Det var noen eldre som snakket sammen, og samtalen var omtrent slik: «Hvor blir det av toget?» og «Det er forsinket nå igjen.» - Nå, da jeg har flyttet tilbake etter 20 år, er det bare noen dager siden jeg hørte akkurat den samme samtalen på stasjonen. Da spør jeg: Hvor blir det av planene for å komme ut av denne situasjonen?

NSB: Folk har ikke fått med seg forbedringene

Ifølge persontogsjef Tom Igulstad er NSB alt i alt godt fornøyd med ruteendringen.

— Det ser ut til at den har hatt en stabiliserende effekt. Vi kommer raskere tilbake i rute når noe har skjedd. Det bidrar til at forsinkelser ikke forplanter seg så mye.

- Men folk er likevel ikke veldig begeistret?

— Det tar flere måneder å endre folks reisemønster. Her er vi veldig tålmodig og håper at folk etter hvert finner frem til avgangene med mer plass.

- Dere sier altså at tilbudet er blitt bedre, men at folk ikke har fått det med seg?

— Ja, faktisk. Denne gang har vi ikke lagt om så mye, men fylt ut huller i rutetabellen.

Hevder at de holder tritt med befolkningsveksten

— Forbrukerrådet mener tilbudet ikke fanger opp befolkningsveksten?

— Det mener vi er feil. Vi har økt kapasiteten med 25 prosent de siste 3-4 årene. Det er i samme størrelsesorden som passasjerveksten. Kundeveksten har også bidratt til å stanse veksten i biltrafikken. Vi har gjort vår del av klimaforliket, sier Ingulstad.

Henning Cederkvist
Sveinung Berg Bentzrød

Henning Cederkvist (40) opplever færre avganger på Østfoldbanen, der han kommer på Holmlia. — Det fører til at flere kommer forsinket på jobb. Vi satt akkurat og pratet om det på toget. Vi spurte oss, hva koster denne situasjonen samfunnet? spør Cederkvist.

Flest misfornøyde på Østfoldbanen

Allerede før NSBs ruteendring var reisende på Østfoldbanen de mest misfornøyde lokaltogpendlerne. Inntrykket er ytterligere forsterket etter ruteendringen.

Som ikke ga flere avganger. Som Aftenposten tidligere har skrevet, blir det intet stort løft her før Follobanen står klar, i 2021.

Les også om eksperten som hevder at ruteforbedringer kunne kommet alle lokaltogstrekninger til gode her.

Les også omhva forsinkelser i kollektivtrafikken koster samfunnet.