Ønsker 18-årsgrense for å handle på nettapotek

Fra neste år kan medisiner bestilles fra norske nettapotek.

Netthandel av medisiner bør bli tillatt.

— Vi forventer at dette er på plass i løpet av neste år, sier Høyres stortingsrepresentant Sveinung Stensland.

Han har ledet arbeidet med etablering av nettapoteker i Norge på Stortinget.

Apotekene kan allerede sende reseptfrie legemidler til kunder over hele landet. I distriktene sendes også reseptpliktige legemidler, og man kan kjøpe smertestillende på bensinstasjoner og i kiosker.

Stensland mener nettapoteker vil innebære en stor forenkling for mange, spesielt i mindre sentrale strøk.

- Lettere for kunden

— Netthandel øker innen de fleste bransjer, dersom ikke norske myndigheter legger til rette for dette, vil det presse seg frem utenfra.

Norske nettapoteker vil bare kunne ekspedere kunder med gyldig resept.

Sveinung Stensland har ledet Stortingets arbeid med nettapotek.

— Hva er et nettapotek?

— Et apotek på internett i form av en nettbutikk. Resepten kan overføres elektronisk via eReseptsystemet, som nå er godt utbygd i Norge. Kunden registrerer seg som nettkunde, og får varen sendt hjem. I dag er det ikke lovlig å omsette reseptpliktige legemidler på denne måten her i landet.

Kontroll med nettapotek blir ikke vanskeligere enn med ordinære apoteker.

Apotekene kan sende reseptpliktige legemidler i sitt naturlige handelsområde. Det er ikke mulig å lage moderne nettløsninger for dette med dagens regler.

— Tilsending av legemidler er ikke nytt, men nå normaliseres det som tidligere har vært en unntaksløsning for folk i distriktene. Det gjør at vi foreslår noen innstramminger som skal sørge for at legemidlene kommer frem til riktig person i god tilstand, sier Jørgen Huse ved avdeling for tilsyn i Statens legemiddelverk (SLV) til Dagens Medisin.

Alders grense i butikk

SLV foreslår blant annet at det innføres 18 års aldersgrense for reseptfrie legemidler. Det er ikke tillatt å selge legemidler til personer under 18 år fra butikk og kiosk.

– På apotek ekspederes man av helsepersonell som gjør en forsvarlighetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Aldersgrensen er begrunnet i behov for beskyttelse når fagpersonale ikke er tilgjengelig for vurdering i kjøpsøyeblikket, sier Huse.

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant Rogaland Høyre og medlem av helse- og omsorgskomiteen synes ikke det er nødvendig med 18-årsgrense.

— Så lenge vi har en ordning med salg av legemidler utenfor apotek (LUA-ordningen), med tusenvis av utsalgssteder for legemidler unntatt reseptplikt, virker det strengt med en 18-års grense for nettkjøp av legemidler. Intensjonen med nettapotek er å gjøre tilværelsen enklere for folk. 18-årsgrensen bryter således litt med det da det er en innstramning fra dagens netthandel med slike varer, sier Strensland.

- Myndige i legemiddelsammenheng

Han mener en mer naturlig grense er kanskje 16 fordi fraden alderen har ikke foreldre innsynsrett i sine barns e-resepter. Barna er slikt sett «myndige» i legemiddelsammenheng.

- Spesielt yngre kan synes det er flaut å hente ut medisin og kan ha god nytte av nettapotek. Dette må vurderes nøye etter høringsrunden, sier han til Aftenposten.

Høyrepolitikeren mener det er viktig å sørge for at reglene for nettapotek ikke blir så kompliserte at ordningen ikke fungerer i praksis.

Statens Legemiddelverk krever at det dokumenteres at rett person har mottatt legemidlene ved utlevering, men overlater til bransjen selv å finne gode løsninger, men understreker at utlevering til postkasse vurderes som uforsvarlig dersom postkassen er ulåst eller utendørs.

Apotekforeningen: Solid utredning

Helsedepartementet vil etter hvert sende forslagene ut på høring. Legemiddelverket venter blant annet diskusjon rundt forslaget om at apotek kan velge å avstå fra å sende ut varer dersom de synes forsendelsen blir for komplisert.

– Overordnet mener vi Legemiddelverket har levert en solid og balansert utredning til Helsedepartementet. Det er for tidlig å gi en vurdering av de enkelte detaljene, men hovedinntrykket er at hensynet til trygg og forsvarlig forsendelse vil bli godt ivaretatt, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen, til Dagens Medisin.

Les mer:

Les også

Farmasøyter vil overta oppgaver legene har

Les mer: