Kjos lover bedre tider for Norwegian

Norwegian leverte et svakt kvartalsresultat torsdag, men framover vil flyselskapet høste større gevinster av investeringene, mener grunnlegger Bjørn Kjos. 

Konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian da han la fram selskapets planer for 2018 under en pressekonferanse i begynnelsen av januar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi har jo så vidt begynt å flate ut. Vi har jo ikke begynt å høste inntektene av investeringene, sier Kjos til NTB etter resultatframleggelsen torsdag morgen.

Han venter bedre resultater i tida framover.

– Sommeren ser veldig bra ut. Det er et sterkt marked i Europa, og de neste månedene vil det skje et ekstremt løft på langdistanse. Samtidig greier vi å fylle flyene, sier han.

Røde tall

Den siste kvartalsrapporten viser at driftskostnadene har økt betydelig mer enn driftsinntektene, trass i en inntektsvekst på 1,73 milliarder kroner. Bruttoresultatet endte på minus 1,89 milliarder, 41 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Nettoresultatet endte på minus 46,2 millioner kroner, noe som er nesten halvannen milliard kroner bedre enn i samme kvartal i fjor. Resultatet er imidlertid påvirket av en finansiell gevinst fra reklassifiseringen av investeringen i Norwegian Finans Holding på drøyt 1,9 milliarder kroner. I tillegg gjennomførte selskapet det de betegner som en vellykket emisjon på 450 millioner kroner.

– Kapitaltilførselen vil styrke konkurranseevnen og beskytte eksisterende og fremtidige investeringer, sier Kjos, som likevel ikke er fornøyd med resultatene.

– Nei, og det skal vi ikke være, slår han fast, men peker samtidig på at markedet er preget av høye oljepriser og svingende valutakurser.

Opp på børsen

Trass i røde tall spratt kursen på Norwegian-aksjer til værs med nærmere 9 prosent på Oslo Børs etter at kvartalsrapporten ble lagt fram torsdag morgen. Den siste måneden har kursen styrket seg med drøyt 68 prosent.

7,5 millioner passasjerer fløy med Norwegian i første kvartal, en økning på 12 prosent fra samme periode i fjor. Kapasitetsveksten var på 36 prosent og fyllingsgraden 84,5 prosent. Selv om Norge fortsatt er det største markedet med 22 prosent, er veksten størst i USA, som nå utgjør 15 prosent.

Øke prisene

Samtidig må flypassasjerer belage seg på høyere priser, særlig på Norwegians stadig tettere vev av langdistanseruter, på grunn av økte utgifter til drivstoff.

Kjos viser til at mange selskaper bruker gamle fly med høyt drivstofforbruk. På langdistanse kan ikke selskapene opprettholde de prisene de nå opererer med, når prisen på drivstoff går opp, mener han.

Norwegian vil trolig henge med når prisene går opp.

– Det er ikke vi som styrer nivået på prisene over Atlanteren, konstaterer Kjos.

For Norwegians del økte drivstoffutgiftene med hele 729 millioner kroner i første kvartal. Det er en oppgang på hele 48 prosent, langt mer enn veksten i billettinntekter.

Selge?

I kvartalsrapporten kommer det også fram at Norwegian har fått flere henvendelser fra potensielle kjøpere etter at det ble kjent at International Airlines Group (IAG), som blant annet eier British Airways, hadde kjøpt en aksjepost på 4,6 prosent i selskapet.

– Det er snakk om flere profesjonelle og svært seriøse aktører, sier Kjos.

Styret i Norwegian har etablert en styringsgruppe, samt engasjert finansielle og juridiske rådgivere, for å håndtere relevante henvendelser og ivareta alle aksjonærenes interesser.

– Hva skal til for at du selger Norwegian?

– Jeg er bare en vanlig aksjonær. Jeg lytter jo til hva styret sier og de rådene de kommer med. Det er ikke jeg som skal bestemme hva som skal skje i framtiden, sier Kjos.