Norge

Foreldreutvalget sier nei til lekser

Det er stor forskjell i foreldrenes muligheter til å hjelpe barna med leksene forsterker ulikhetene, mener Foreldreutvalget. Familien Hovengen Lundin synes på sin side at litt lekser er greit.

Anders, Erlend (7 år), Emma (9 år) og Agnete Hovengen Lundin er positive til lekser, men Foreldreutvalget for grunnopplæringen sier nei.
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

— Dette betyr ikke noe forbud mot lekser. For én familie kan det være greit med hjemmearbeid, for en annen ikke. Vi kan ikke stoppe ulikheter, men vi kan ikke gå inn for en skole der ulikhetene forsterkes, nesten bevisst, sier Elisabeth Strengen Gundersen, leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) vedtok fredag at de ønsker en skole uten pålagte hjemmelekser.

«Foreldrenes engasjement er viktig for elevenes motivasjon i skolearbeidet. FUG mener samarbeidet mellom hjemmet og skolen skal være uavhengig av foreldrenes mulighet til å bidra i leksearbeidet. På bakgrunn av dette ønsker FUG en skole fri for pålagte hjemmelekser», heter det i vedtaket som ble fattet med fire mot én stemme.

- Lekser skal ikke legge press på foreldre og barn

— Jeg mener det er bra med litt lekser, men det må være oppgaver som barna mesterer på egenhånd. Repetisjon av det man har lært på skolen er lurt. Lekser skal ikke ta altfor mye tid, og det skal ikke legge press på foreldre og barn, sier Agnete Hovengen Lundin.

Hun er mor til Erlend (7 år) og Emma (9 år). Aftenposten treffer familien fra Nittedal på tur i Oslo sentrum søndag formiddag.

— Jeg gjør litt lekser hver dag og synes det er helt greit, sier Erlend, som går i 2. klasse.

— Jeg har mye lekser, men jeg liker det. Særlig matteleksene, sier Emma , som går i 4. klasse.

Agnete Hovengen Lundin jobber selv som lærer. Hun sier det er stor varisjon fra lærer til lærer når det gjelder hvor mye lekser de ber barna om å gjøre.

— Selv gir jeg vel midt på treet mye lekser, og det er repetisjonsoppgaver som barna kan løse på egenhånd. Jeg synes også det er viktig å tilpasse leksene til elevene. De skal ikke måtte streve, sier Lundin.

LES OGSÅ:

Les også

Aftenposten mener: Ja til lekser

Vil trekke foreldre med i samarbeid

Elisabeth Strengen Gundersen, leder i FUG.

— Lærere som sender elevene hjem med lekser, vet at det ene barnet vil greie det fint med bistand fra foreldre, mens et annet barn ikke greier det. Samarbeid mellom skole og foreldre er viktig, men det er mange andre måter å samarbeide på som ikke er avhengig av foreldrenes ulike ressurser som språk, økonomi og utdanning, sier Gundersen i FUG,Hun er opptatt av at skolene gjør mer for å trekke foreldre med i samarbeidet, og at det best skjer ved å trekke foreldrene kollektivt med slik at alle foreldrene føler ansvar for alle barna og får bidra til mestring og motivasjon.

- For barn som sliter, blir det dobbelt vanskelig når det er faktorer utenfor det de selv kan gjøre noe med, som «ødelegger». Det bidrar til å forsterke ulikhetene, sier Gundersen.

Diskusjonen om lekser eller ikke lekser i skolen har pågått i flere år, og ikke bare i Norge. Aftenposten har på lederplass gått inn for at lekser i skoen bør beholdes, og at barn med foreldre som ikke kan hjelpe dem, bør få leksehjelp.

Asheim: Skuffet og overrasket

Henrik Asheim, Høyre.

Henrik Asheim (H), medlem av kirke— utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, sier han er skuffet og overrasket over Foreldreutvalgets vedtak.- Jeg mener konklusjonen de trekker, er helt gal. Lekser er det viktigste båndet mellom skolen og hjemmet. Skal man representere foreldrene i skolediskusjonene, er det viktig at man ikke bryter det viktige båndet mellom foreldre og skole. Barn lærer av å jobbe selvstendig hjemme med lekser, sier Asheim.

- Må være en pedagogisk vurdering bak

Christian Tynning Bjørnø (Ap), medlem av kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, understreker at det i dag ikke er noe leksepåbud i Norge.

— Men det skal heller ikke være et forbud mot å gi hjemmeoppgaver. Jeg er opptatt av at det må være en pedagogisk vurdering bak de leksne som gis, og det er viktig at de gis på en riktig måte, sier han.

Bjørnø mener at læring skal skje på skolen, og at eventuelle lekser må være øving og repetisjon.

— Jeg synes det er viktig at det er en god dialog mellom skolen og foreldre om nivå og innretning på skolene, sier han.

Le også :

Les også

  1. - Nå har jeg fått strukturerte barn som vil gjøre lekser

  2. Vil avskaffe lekser i skolen