Slik mener Etterretningstjenesten Norge vil merke den økte russisk militæraktiviteten

- De ønsker å vise misnøye med norsk sikkerhetspolitikk, sier sjefen for Etteretningstjenesten.

Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, la frem tjenestens åpen vurdering mandag.

Mandag formiddag presenterte Etterretningstjenesten sin offentlige trusselvurdering. Russland er, ikke uventet, landet som får mest fokus.

E-tjenesten slår fast at Norges nabo i øst vil styrke sitt nærvær i Arktis og at Russland i økende grad fremhever NATO som en trussel mot russiske interesser.

Russland markerer seg stadig sterkere i norske nærområder, ifølge E-tjenesten, som slår fast at «det kan gå mot en endret normalsituasjon i nord».

Slik vil Norge merke russisk nærvær

Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten, varsler økt russisk militæraktivitet fra russisk side i områder nær Norge i 2018, blant annet med hyppigere øvelser.

– Vi vil merke økt flyaktivitet, vi ser taktiske profiler vi ikke har sett før og vi ser styrker svært nært norskegrensen som vi ikke har sett på lang tid, sier Haga Lunde til Aftenposten.

Presidentvalet i mars 2018 pregar Russland i byrjinga av året, og ingen kandidatar vil kunne utfordre Vladimir Putin ved valet. Utskiftingane i statsapparatet dei siste par åra har forsterka sentraliseringa av makt hos presidenten, mener E-tjenesten.

– Hva sier den utviklingen dere?

– Den sier at Russland har sterke interesser i nord og at Russland ønsker å signalisere, gjennom å vise frem militære kapasiteter, misnøye med norsk sikkerhetspolitikk.

– Er det noe som har overrasket dere i denne utviklingen det siste året?

– Vi har sett de siste årene at det er en økt selvbevissthet hos Russland og at de har skaffet seg økt handlingsrom. Det er ikke uventet, sier Lunde.

Slik vil Norge møte den russiske aktiviteten

I høst brukte amerikanske overvåkingsfly Andøya som base for patruljering i nordområdene. Under et intervju med Aftenposten om forholdet til Russland sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H):

– At vi bytter ut våre overvåkingsfly er ren reaksjon på økt russisk aktivitet. Det er en stabiliserende faktor at det er norske fly og båter som seiler i nord og henter inn kunnskap om hva som skjer fra russisk side.

– Hvordan møter Norge ellers økt russisk øving i våre nærområder og Arktis, med øvelser som ikke varsles, store forflytninger av personell og utvikling av nye våpensystemer?

– Vi flytter Forsvaret tilbake til Finnmark. Vi bygger kapasiteter for overvåking i nord, vi flyr og seiler mer. Når det gjelder øvelser er det viktig for oss å holde avtaler om varsling, være åpen om det, og vi inviterer Russland til å være observatør.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mottok mandag E-tjenestens rapport om trusler mot Norge. Russland var bredt omtalt i rapporten.

– Hva gjør dere når Russland ikke varsler?

– Da sier vi fra om at dette ikke er akseptabelt. Men i ser også at Russland deler opp øvelser for å komme under nivåene det skal varsles om.

– Når møter du neste gang russisk forsvarspolitisk eller militær ledelse?

– Det vet jeg ikke. Men vi har hadde nylig kontakt på embedsnivå i Moskva. Det var et veldig godt møte, sier Bakke-Jensen.

– Etterretning er mest alvorlige digitaltrussel

E-tjenesten mener etterretning er den mest alvorlige trusselen mot Norge i det digitale rom, i tillegg til påvirkning og sabotasje. De mener ulike aktører forsøker å infiltrere norske myndigheter og virksomheter.

Målet er å hente inn informasjon om tradisjonelle politiske og militære mål, og industrispioasje.

– Det er flere store aktører der som driver etterretningsvirksomhet og vi vet at terroristorganisasjonene driver komandokontroll og påvrkning mot sine tilhengere, sier Haga Lunde til Aftenposten.

E-tjenesten mener konflikte i Irak vil eskalere. Her fra de tidligere fronten i Mosul.

Mener konflikten i Irak vil eskalere

I rapporten som kom mandag skriver E-tjenesten at konfliktene mellom sunnibaserte, sjiabaserte og kurdiske grupper vil eskalere.

«Etter å ha nedkjempet væpnet sunniarabisk motstand og kneblet et kurdisk forsøk på selvstendighet, står del sjiadominerte sentralmakten i Bagdad sterkt. Statsminister Haidar al-Abadi vil bruke seieren til å styrke kandidaturet sitt fem mot parlamentsvalget i 2018.», skriver de.

Om Al-Qaida slår E-tjeneste fast at de er mer preget av tiår med antiterrortiltak og at de fremstår som «et løst nettverk av filialer mer enn en sentralisert organisasjon».

Nettverket gjør likevel grep for å skape fremtidig vekst. Et viktig element i forberedelsene er å bygge lokale allianser, et prosjekt gruppen trolig vil prioritere foran angrep i Vesten, ifølge rapporten som kom mandag.

I Afghanistan mener E-tjeneste det kan ventes flere angrep i Kabul og slår fast at fredsforhandlinger mellom et styrket Taliban og en svekket sentralregjering er lite sannsynlig.

– IS har mistet evnen til å rekruttere

De norske etterretningstjenesten mener det er sannsynlig at IS vil kunne tære på oppsparte midler i lang tid og dermed kunne dekke ressursbehovet til et undergrunnsnettverk. Men hevder de har mistet evnen til å rekruttere fremmedkrigere i stort omfang.

«På lang sikt vil IS’ posisjon som referansepunkt for global jihadisme svekkes. Effektene av tidligere rekruttering og mobilisering vil likevel vare i mange år fremover.», skriver de.

På kort sikt mener de likevel IS fortsatt vil rekruttere og inspirere personer med løsere IS-tilknytning til å gjennomføre angrep i Europa. Trolig personer som allerede er bosatt i Europa.