Norge

Tannleger advarer: Pasienter med slike tenner risikerer å måtte vente i flere år på behandling.

Voksne pasienter med ekstrem tannlegeskrekk må stå i kø i månedsvis for å komme opp i en offentlig tannlegestol. Neste år kan ventetiden bli enda lenger.

  • Arnfinn Mauren

– Vi har langt fra god nok kapasitet i dag. Da sier det seg selv hvordan det blir når vi nå skal ta imot enda flere pasienter, sier Geir Haukeland.

Han jobber som tannlege ved Tannhelsetjenesten kompetansesenter i Trondheim, ett av seks offentlige sentre rundt omkring i landet som skal ta imot og sluse voksne pasienter gjennom det offentlige tannhelsetilbudet.

Bekymringen til Haukeland gjelder spesielt én pasientgruppe: Voksne pasienter som har så ekstrem tannlegeskrekk - odontofobi på fagspråket - at de blir definert som personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg.

I dag behandler det offentlige rundt 700 slike pasienter i året. De har ventet mellom seks måneder og to år på behandling, men nå frykter tannleger at ventetiden vil øke kraftig.

Årsaken er at pasienter med tannlegeskrekk ikke lenger skal få refundert utgifter til behandling hos private tannleger. Fra nyttår må de enten betale full pris hos private eller stille seg i kø for å benytte den offentlige tannhelsetjenesten - et tilbud som fortsatt sliter med vakante stillinger og stor gjennomtrekk.

Her er tennene til en 28 år gammel mann som ikke hadde vært til tannlegen siden han var 13 år - på grunn av ekstrem tannlegeskrekk. Nå behandles han av en privat tannlege, men en betydelig del av utgiftene blir refundert av det offentlige. Heretter må disse pasientene betale alt selv eller henvende seg til det offentlige tilbudet - der det er opptil to års ventetid.
Les også

Han fikk nye tenner på statens regning. Andre med tannlegeskrekk skal ikke lenger få samme støtten.

Viser til regelbrudd, men stor usikkerhet om tallene

Statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp) i Helsedepartementet.

Helsedepartementet har begrunnet avgjørelsen med en kraftig økning i refusjonsutbetalingene.

Departementet viser også til kontroller som er gjort av Helfo, den statlige økonomiforvaltningen av refusjons- og støtteordningene.

– I disse kontrollene er det avdekket utbetalinger som ikke er gjort etter regelverket. Derfor presiserer vi nå at alle slike pasienter skal behandles i regi av det offentlige tilbudet, opplyser statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp).

Departementet kan imidlertid ikke fremvise tall som sier noe om omfanget av uriktige utbetalinger til odontofobi-pasienter. I fjor måtte fem tannleger betale tilbake tilsammen 1,2 millioner kroner.

Dette har ført til at både statssekretæren og helseminister Bent Høie har gått ut og hevdet at private tannleger har tøyet vilkårene for refusjon av behandlingsutgiftene.

Fagmiljøet ikke overrasket over økte utbetalinger

En analyserapport som Helfo publiserte tidligere i år, viste at bruken av regelverkets punkt om «nedsatt evne til egenomsorg» har økt betydelig. I 2012 utgjorde denne posten 1,1 prosent av utbetalingene innen tannbehandling. I 2016 hadde andelen økt til 8,6 prosent.

– Refusjonsmuligheten ble etter hvert godt kjent, og disse pasientene ble motivert til å starte behandling. Derfor kom denne økningen, sier professor Tiril Willumsen ved Universitetet i Oslo, som i 1999 tok doktorgrad på tannbehandlingsangst.

Disse representantene for norsk tannhelsetjeneste ser ikke lyst på situasjonen som de frykter vil oppstå fra nyttår. - Det offentlige er ikke i stand til å ta imot flere pasienter med odontofobi, mener tannlege Geir Haukeland ved Tannhelsetjenesten kompetansesenter i Trondheim, professor Tiril Willumsen ved Universitetet i Oslo, privatpraktiserende tannlege Mariann S. Hauge i Mandal og Therese Varvin Fredriksen, psykologspesialist ved Tannhelsetjenesten kompetansesenter i Kristiansand.

Bedre eller dårligere tilbud?

Helsedepartementets beslutning har vakt sterke reaksjoner. Nylig var 100 aktører med tilknytning til den offentlige tannhelsetjenesten samlet i Oslo, alle spesialister på blant annet behandling av pasienter med odontofobi.

Les også

Kun én av hundre innen tannpleie er menn

Kritikken fra tannlegene - og deres frykt for konsekvensene - har hittil ikke rokket ved departementets beslutning. Statssekretær Line Miriam Sandberg mener pasientgruppen ikke vil få et svakere tilbud fra nyttår, og viser til at departementet styrker tilbudet med 20 millioner kroner.

– Tilbudet blir gratis der tilbudet var ment å gis, nemlig gjennom fylkeskommunene. Pasienter som har odontofobi vil derfor få et bedre og billigere tilbud fra nyttår, hevder statssekretæren.

Tannlegene er på sin side ikke i tvil om at køene og ventetiden vil vokse.

– Konsekvensen blir at mange pasienter ikke vil få et tilbud om behandling, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

Les mer om

  1. Tannhelse
  2. Helse- og omsorgsdepartementet
  3. Helsepolitikk
  4. Bent Høie