Volden på Ios: Politiet vil møte russen i Oppegård og Bærum ved skolestart

Allerede første skoledag møter politiet elevene på Eikeli videregående skole. Også Oppegård-elevene skal ha møte med politiet om volden på Ios.

Festingen på Ios fikk dramatiske følger for en 18-åring fra Bærum. Fem ungdommer ble arrestert – nå vil politiet ha møter med russen.

Torsdag vil politiet møte tredjeklassingene ved Eikeli videregående skole, forteller rektor Dag Brustad.

– Vi skal ha en seanse med dem om det som skjedde på Ios, og om hvordan de skal forholde seg til russetiden fremover. To personer fra politiet kommer. De skal snakke med elevene om hvordan de skal oppføre seg i den type situasjoner. De skal også lære elevene hvordan de ikke skal la seg provosere og ikke provosere selv, forteller Brustad.

Det var 1. august at en 18-åring fra Bærum ble alvorlig skadet. Han fikk en skulder ut av ledd og bena brukket etter et angrep fra jevnaldrende. De fem som ble arrestert, er fra Oppegård. De ble senere løslatt.

Rektor vil også fortelle elevene om hvordan det går med den skadede eleven og hva slags beredskap skolen vil ha når han kommer tilbake.

 - Gang på gang ser vi at ellers sindige ungdommer begynner å ty til vold under russetiden, sier Johan Benitez i politiet Oslo Vest. (Illustrasjonsfoto)

– Viktig å få foreldrene på banen

Neste uke arrangerer Eikeli vgs. også et møte med russekullets foreldre .

– Det er viktig å få foreldrene på banen slik at de vet litt om hva som foregår, selv om mange av elevene har fylt 18 år. Det viser seg at mange foreldre ikke engang vet hvem foreldrene til de andre elevene på barnets russebuss er, sier Brustad.

Han sier skolen skal gjøre alt de kan for å styre russefeiringen i en god retning, men at de er avhengig av at foreldrene engasjerer seg.

– Vi håper at foreldrene kan danne et nettverk der de kan informere hverandre og snakke om grensesetting. Vi vil stille skolen til rådighet hvis de ønsker å holde møter og ellers bidra så godt vi kan, sier Brustad.

Rektoren vil også arrangere møter med første og andre klasse utover høsten, fordi planlegging til russefeiringen allerede starter da.

Også foreldre og elever i Oppegård skal møte politiet

Også foreldrene på Roald Amundsen videregående skole i Oppegård blir innkalt til et møte med politiet 21. august.

– Vi vil også ha et møte med tredjeklasse-elevene like før eller etter dette, sier politibetjent Andreas Bjørnteig ved forebyggende avsnitt, Øst politidistrikt.

– Hendelsene på Ios vil være en naturlig del av det vi tar opp, og vi håper elevene vil lære av det som skjedde, sier han.

Vil vurdere bekymringssamtaler med de fem

– Vi har alltid møter med fremtidige russekull for å forsøke å komme i god dialog med ungdommen før russetiden. Vi ser frem til å samarbeide med dem og drive holdningsskapende arbeid før russetiden.

Bjørnteig sier at de ofte innkaller enkelte ungdommer og deres foreldre til bekymringssamtaler som et verktøy i det forebyggende arbeidet.

– Hvorvidt vi skal gjøre det i dette tilfellet med de fem som ble arrestert på Ios, er for tidlig å si, sier han.

– Det kan komme i konflikt med en eventuell etterforskning hvis Øst politidistrikt blir bedt om å bistå gresk politi, for eksempel med avhør.

– Noen få ødelegger for mange

Tidligere har politiet pekt på Oppegård-russen som spesielt utagerende. Bjørnteig sier det blir urettferdig å trekke frem russ på hele skolen.

– Dette er avhengig av det enkelte kull og varierer fra år til år, sier han.

– De to siste årene har det dreid seg om enkeltpersoner på to busser som har utmerket seg i negativ retning og ødelagt for de andre.

Kripos har kontaktet gresk politi

Kripos har etter anmodning fra Oslo politidistrikt opprettet kontakt med gresk politi og etterspurt informasjon om den konkrete hendelsen på IOS.

– Den videre saksgangen i Norge vil avhenge av informasjonen fra gresk politi, og hvordan de aktuelle politidistriktene i Norge følger opp informasjonen, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due ved Kripos.

– Vi videreformidler det vi måtte få av informasjon, til politidistriktene, sier han. Kripos har ikke fått anmodning fra gresk politi om å foreta avhør eller foreta andre etterforskningsskritt.

Politiet: – Skolen og foreldrene bør snakke med elevene

Politiførstebetjent Johan Benitez ved Ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon jobber med forebyggende arbeid i Oslo Vest og har fulgt russen tett de siste årene.

– Gang på gang ser vi at ellers sindige ungdommer begynner å ty til vold under russetiden. Det blir en farlig gruppementalitet, der russen skal «forsvare» bussen sin. Plutselig oppheves alle regler, sier Benitez.

Fra april og ut mai i år har politiet på Oslo Vest loggført 640 oppdrag med merkelappen «russ». Det inkluderer blant annet støymeldinger og voldsepisoder. Tallet har vært det samme de seneste årene, ifølge Benitez. Han mener skolen og foreldrene er nødt til å følge bedre opp enn de gjør i dag.

– Festkulturen starter allerede i første klasse på videregående. Jeg savner at skolene og foreldrene snakker med elevene om festkultur og grenser, sier Benitez.