Halvparten av pengene til lærernormen går til Oslo

For å klare å oppfylle den nye lærernormen, trengs det nye årsverk i skolen. Av en pott på 200 millioner kroner ekstra, går nesten 100 millioner til Oslo.

KrF fikk i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene og Venstre gjennomslag for å innføre en egen lærernorm på skolenivå fra og med høsten 2018. Det er satt av 200 millioner kroner ekstra til innføringen, midler som skal dekke særskilte behov for nye årsverk i skolene.

En oversikt Kunnskapsdepartementet har oversendt til Nationen viser at Oslos lærermangel gjør at 98,2 millioner kroner av de 200 ekstramillionene går dit. Av landets 422 kommuner er det 43 kommuner som får noe av midlene, som er en særskilt kompensasjon til kommuner som har problemer med å oppfylle lærernormen. Tidligere er det slått fast at 130 av landets kommuner måtte skaffe nye lærere for å oppfylle normen.

Til Nationen sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet (Sp) at fordelingen av ekstramidlene gjør at mange distriktskommuner vil tape dobbelt: Først fordi de ikke får ekstrapenger og så fordi byene kan kapre de faglærte lærerne deres.

– Vi har hele tiden påpekt at lærernormen vil bety store geografiske forskjeller. I en situasjon med underdekning av lærere, vil mange distrikter miste muligheten til å få kvalifiserte lærere. Oslo kommer til å støvsuge skoleverket, mener Arnstad.