Juseksperter usikre på om Jensen kan få strafferabatt på grunn av tidsbruk

Eirik Jensen bør få strafferabatt på grunn av tidsbruken i saken, mener lederen i Advokatforeningens forsvarergruppe. Andre juseksperter mener det ikke er opplagt.

 Eirik Jensen fikk ingen dom i Borgarting lagmannsrett. Juryens kjennelse ble forkastet av dommerne.

En høydramatisk dag i Lagmannsretten endte mandag med at fagdommerne forkastet juryens kjennelse om å frifinne Eirik Jensen for medvirkning til narkoinnførsel. Juryen kjente ham skyldig i grov korrupsjon.

Dermed blir det en helt ny rettsbehandling i lagmannsretten, noe som trolig ikke vil skje før i 2020.

Eirik Jensen ble pågrepet i februar 2014. Dermed vil det kunne gå rundt seks år fra pågripelse til rettskraftig dom.

Kan den lange tidsbruken føre til at Jensen kan regne med strafferabatt? Det er det delte meninger – og usikkerhet om.

– Det er langt fra åpenbart at det her er tidsbruk som vil føre til strafferabatt, sier professor Mads Andenæs, Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Andenæs: Flere forhold vil spille inn

– Dette begynner å bli lang tid, men det skal tas hensyn til lovbruddet, og dette er en faktisk sett komplisert sak, som også har reist vanskelige rettslige spørsmål, sier han.

Ifølge Andenæs skal det ved strafferabatt tas hensyn til det objektive tidsforløpet, men han påpeker at det ikke er noen tvil om at det også spiller en rolle hvor vanskelig saken er. Han gir derfor uttrykk for at en eventuell strafferabatt vil bero på en «forholdsmessighets vurdering.» Han påpeker også at en «typisk sak med strafferabatt, er en sak som har ligget uten etterforskning eller oppfølging for domstolene.»

– Slik jeg har fulgt saken, er det ikke åpenbart at det er noen slik forsinkelse hverken i etterforskningen eller i domstolenes behandling av saken, sier han.

Løvlie: Kan tenkes

– Det kan tenkes, sier Anders Løvlie om strafferabatt for Jensen.

Han er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Løvlie mener det vil bero på en vurdering av om man har hatt noe dødtid – hvor det ikke har vært effektivitet – i saken, den konkrete belastningen på Jensen og type sak.

Professor Erling Johannes Husabø ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen sier i en SMS at han i for liten grad kjenner saksgangen i detalj til å kunne si noe sikkert om spørsmålet.

Les også

Jensen-saken endte opp i en juridisk floke

Forsvarerforeningen: En aktuell problemstilling

Marius Dietrichson, som leder forsvarergruppen i Advokatforeningen, mener strafferabatt er en aktuell problemstilling.

– Det vil forbause meg om ikke det kommer opp, sier han til Aftenposten.

– Umiddelbart tenker jeg at avviklingen av hans sak frem til i dag har tatt lang tid. Det at saken ikke avgjøres nå, men må opp på nytt for å finne sin avslutning, innebærer at det vil gå enda lengre tid. Det må godtgjøres i form av fradrag i straff, sier Dietrichson.

– Ikke urimelig

Tidligere professor i vitnepsykologi ved Universitetet i Oslo, Svein Magnussen, gir uttrykk for at spørsmål om strafferabatt kan være relevant ut ifra belastningen Jensen er blitt utsatt for over lang tid.

– Det er klart at dette har vært en stor belastning for Jensen, og det vil det fortsette å være. Hvordan det vil påvirke ham, og hans innstilling i fremtidig rettssak, er vanskelig å si. Med tanke på dette ville jeg nok ikke ansett en strafferabatt som urimelig, dersom han blir funnet skyldig, avslutter han.