Høyesterett sa nei til å behandle anke fra Mahad Mahamud

Høyesterett har besluttet å ikke ta anken fra Mahad Mahamud til behandling. Lagmannsrettens dom fra november i fjor om utvisning er dermed rettskraftig.

Mahad Mahamud tapte saken om statsborgerskap. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bioingeniøren Mahad Mahamud tapte i Borgarting lagmannsrett i november saken om utvisning fra landet og tilbakekalling av sitt norske statsborgerskap.

Da Mahad Mahamud kom til Norge i 2000, oppga han å være 14 år og somalisk statsborger. Han ble innvilget midlertidig opphold og fikk i 2008 norsk statsborgerskap. Han utdannet seg til bioingeniør og fikk jobb ved Ullevål sykehus.

I 2013 fikk Utlendingsnemnda (UNE) et tips om at han hadde ført norske myndigheter bak lyset.

Politiet ble koblet inn og gransking ble iverksatt. Tre år senere konkluderte UNE med at den da 29 år gamle bioingeniøren ikke kommer fra Somalia, og han mistet både sitt norske statsborgerskap og jobben.

Han gikk til sak for å få omgjort vedtaket, men Oslo tingrett konkluderte våren 2017 med at Mahamuds somaliske fødselsattest var forfalsket, at han trolig var mellom 18 og 20 år da han ankom Norge og at han og familien kommer fra Djibouti.

Les også:

Les også

Anker tapt statsborgerskap: Mahad Mahamud kjemper for å få bli i Norge

«Endringer, motsigelser og troverdighetsbrister i forklaringene tilsa at påliteligheten av opplysningene var lav. Utvisningen er ikke uforholdsmessig, særlig i betraktning av at hele oppholdet her i landet var basert på feilaktig faktum», het det blant annet i dommen.