Data fra 56.000 gravide: Tre av ti som fikk vite at fosteret hadde sykdom eller utviklingsavvik, tok senabort. De fleste fortsatte svangerskapet.

Data fra gravide i Trøndelag med fostre som har sykdom og avvik, er registrert gjennom 24 år. Tallene tyder ikke på at flere tar senabort på grunn av mindre alvorlig sykdom hos fosteret.

Ultralyd av et foster i uke 18 i graviditeten. Senabort på grunn av sykdom og avvik hos fosteret er lovlig frem til uke 22.

– Dette er den eneste undersøkelsen i Norge med detaljert oversikt over hvilke diagnoser som ligger til grunn for at fostre blir senabortert, sier professor emeritus Sturla Eik-Nes ved NTNU.

Undersøkelsen er nylig oppdatert.

Les hele saken med abonnement