Norge

Høyere sikkerhet også under årets 17. mai

I krysset mellom Kristian IVs gate og Frederiks gate er det i år plassert en buss, for å hindre at noen skal kunne kjøre inn mot Karl Johans gate. Foto: Harald Stolt-Nielsen

Bevæpnet politi under 17. mai-feiringen i Oslo sentrum i fjor. Foto: ARKIVFOTO: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Politiet skal i likhet med i fjor sette inn en rekke sikkerhetstiltak i Oslo og flere andre byer i forbindelse med barnetogene 17. mai. 

  • Eirik Husøy
    Journalist
  • og NTB

Til tross for at PST vurderer at trusselrisikoen er lavere enn i fjor, setter Oslo-politiet også i år inn ekstra sikkerhetstiltak.

– Vi vil sperre av med busser og politibiler rundt barnetoget, og man vil se bevæpnet politi, sier stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt til TV 2.

  • Følg Aftenpostens direkteblogg for nyttige oppdateringer og festbilder gjennom nasjonaldagen.

Lavere trusselnivå

Sikkerhetstiltakene rundt nasjonaldagen 2017 ble varslet like etter at PST oppjusterte trusselnivået i Norge fra at det var «mulig» til at det var «sannsynlig» med et terroranslag i løpet av 2017.

Bakgrunnen var terrorangrepet i Stockholm, samt pågripelsen av en 17-åring med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum.

– Den åpne trusselvurderingen er kjent og den er jo litt lavere enn den som var i fjor, men vi har altså valgt å bevæpne også i år på grunnlag av den generelle trusselen som er der. Det er uansett små nyanser i trusselvurderingen, sier Strand.

Stabssjefen påpeker at politiet har jobbet mye med etterretning på forhånd, og at det ikke foreligger signaler om en spesifikk trussel mot nasjonalfeiringen i år.

Barnetoget er imidlertid et såpass spesielt arrangement at politiet ikke ønsker å ta noen sjanser, tilføyer han.

Universitetsgata er utstyrt med blomsterpotter av betong, for å hindre fremkomst til Karl Johans gate for andre enn gående og syklister. Foto: Harald Stolt-Nielsen

Komitéleder: Færre frykter 17. mai-terror

Over hele landet er beredskapen forhøyet i forkant av 17. mai, men i år opplever lederen for 17. mai-komiteen i hovedstaden at færre frykter terror enn i fjor.

I fjor lot flere barn og voksne være å delta i feiringen for å unngå folkemengdene.

– Alle politidistrikt har forhøyet beredskap på 17. mai. Det er politimesterne i det aktuelle politidistriktet som er ansvarlig for å vurdere lokal beredskap og eventuell iverksetting av tiltak, sier seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til NTB.

Peker på endret nyhetsbilde

I fjor la terrorfrykt en demper på feiringen av nasjonaldagen i Oslo. Men i år sier leder for 17. mai-komiteen i hovedstaden, Eirik Lunde, til P4 at han ikke har fått rapporter fra skoler som er bekymret for terror.

– Jeg tror at det er en kombinasjon av at nyhetsbildet er litt annerledes i år, og at folk opplevde at sikkerheten var godt ivaretatt i fjor, sier Lunde.

25.000 barn fra 119 skoler skal gå i årets tog i Oslo sentrum, og Lunde oppfordrer alle til å delta.

– Det kommer til å bli en folkefest slik som vi er vant til, og jeg er helt trygg på at politiet og beredskapsetaten gjør det de kan for å gjøre det tryggest og triveligst mulig for alle, sier han.

Les mer om

  1. 17. mai
  2. Oslo
  3. Terrorberedskap