Flomfaren på Østlandet opprettholdes på nest høyeste nivå

Flomvarselet for en rekke vassdrag på Østlandet er nå på nest høyeste nivå, og fredag er det ventet regn. NVE betegner situasjonen som alvorlig.

Vannet i Glomma stiger så Elvekroa på Årnes er nå fanget av vannet. Her er bro til en tursti som går langs Glomma som også ligger under vann. Flere hadde tatt turen ned for å ta bilder. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Det er fremdeles stor flomfare i vassdragene på Østlandet. I et oppdatert flomvarsel torsdag holder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varselet for store deler av Østlandet på oransje nivå, som er det nest høyeste nivået. Fredag er det ventet at lokale elver og bekker vil havne på det høyeste farenivået, rødt.

Varsom.no anbefaler å følge med varsler og ber folk sikre verdier som biler, campingvogner som står i nærheten av elver og bekker.

Bare i vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har det blitt utbetalt 734 millioner kroner i erstatning de siste ti årene, opplyser Tryg Forsikring.

«Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, særlig for elver som drenerer områder med snø. Dette vil også gjelde de store vassdragene», heter det i varselet på Varsom.no.

Det er ventet at det kraftige regnværet som torsdag ligger over Vest- og Sørlandet vil bevege seg østover torsdag og fredag. Torsdag ble det meldt om over 40 millimeter nedbør i Hordaland og Rogaland.

– Vi er veldig usikre på hvor denne nedbøren vil treffe, hvilke mengder som kommer, og hva slags effekt dette vil ha på vannstanden, sier vakthavende hydrolog Elise Trondsen i NVE.

Det er nå satt oransje flomnivå for Trysilelva, Glomma ned til Rånåsfoss, Øyeren, Gudbrandsdalslågen og Drammensvassdraget. Det er det også i innsjøene Sperillen, Krøderen og Randsfjorden. Lokalt i mindre elver kan man få vannføring på rødt nivå fredag og lørdag.

På Rena camping i Hedmark har 55 campingvogner onsdag og torsdag blitt evakuert etter at Glomma har steget kraftig de siste dagene.

– Vi er alle spente på hvor stor flommen blir. Derfor er det viktig å være føre var. I 2013 kom den brått på noen få timer. Da ble flere vogner ødelagt, sier driver av Rena camping, Lars Ove Sveen, til Østlendingen.