Norge

Tidenes beste resultat for Innovasjon Norge

Midt oppe i blesten rundt egen person presenterer Anita Krohn Traaseth tidenes økonomiske resultater for Innovasjon Norge.

Stormen har vært beinhard å stå i, sier sjef for Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

– Jeg må ærlig si at det føles ekstra godt å legge frem slike resultater akkurat nå, sier Anita Krohn Traaseth til Aftenposten.

Tirsdag holdes allmøte i Innovasjon Norge. Der presenteres hyggelige tall når det gjelder tjenestene selskapet leverer for norsk næringsliv.

 • Innovasjon Norge leverte i fjor 24 prosent mer til næringslivet enn året før.
 • Kostnadene ble kuttet med 6 prosent.
 • Sykefraværet blant 700 ansatte gikk ned fra 3,6 til 2,9 prosent.
 • I tillegg presenteres en skryteliste over andre prestasjoner.
 • Saksbehandlingstid for etablerertilskudd er gått ned fra 60 til 4 dager.

Resultatene kommer i en tid da det har stormet rundt Traaseth. Aftenposten har nylig omtalt at styreleder Per Otto Dyb trakk seg med umiddelbar virkning, at det har vært strid rundt omstillingen av selskapet, at flere i styret ikke skal ha hatt tillit til Traaseth, og at næringsministeren anklages for å ha stanset styret i å diskutere Traaseths fremtid.

Nå kommenterer hun spørsmål om tillit

Traaseth har ikke ønsket å la seg intervjue om støyen rundt hennes egen person og selskapet, men har svart på noen spørsmål. Nå gir hun følgende kommentar:

– Jeg opplever stor tillit. Å omstille et så stort selskap, som betyr så mye for så mange, er krevende. Det vi har gjort har vært viktig, og det har vært viktig for meg som leder å vise at jeg står i blåsten.

– Jeg er rett og slett rørt over støtten jeg har fått fra kolleger og tillitsvalgte. Og jeg tror at stormen, som har vært beintøff, har et stort potensial til å gjøre oss enda sterkere, sier Traaseth.

Slik måler de sin økonomiske suksess

Innovasjon Norges kjerneoppgave er å gi rådgivning, risikolån og tilskudd til innovasjonsprosjekter. I fjor mottok de bevilgninger på 3,8 milliarder kroner, 100 millioner opp fra 2016.

I tillegg til denne summen bidrar utlånsvirksomhet til en samlet innsats i form av tilskudd og lån til næringslivet på i alt 7,3 milliarder kroner i 2017, opp 600 millioner fra året før.

– Vi er et verktøy for omstilling. Det at vi får flere oppdrag, og jeg tror vi aldri har fått så mange som nå, er en tillitserklæring til at våre virkemidler er viktig for omstilling. Rundt 30 prosent av det vi bidrar med går til nye selskaper, 70 prosent til å omstille eksisterende industri, sier Traaseth.

– Vi leverer mer med mindre ressurser, sier Anita Krohn Traaseth.

Over en fireårsperiode har Innovasjon Norge også kuttet kostnader med 24 prosent.

– Det vil si at selskapet leverer mer med mindre ressurser, selv i en krevende intern omstilling, sier Traaseth.

Sykefraværet i Innovasjon Norge ligger nå på 2,92 prosent, gjennomsnittet i offentlig forvaltning ligger på 6,4 prosent.

– Hva tenker du at du som leder har bidratt sterkest til når det gjelder disse resultatene?

– Å sette en kurs, og rigge selskapet for å klare å levere mer, med færre ressurser. Men jeg har ikke gjort dette alene. Dette hadde vi ikke fått til uten omorganiseringen, de ansatte, de tillitsvalgte og ikke minst mellomlederne. Vi er på plass i 30 land, sier Traaseth.

Styreleder Jørand Lunde berømmer Anita Krohn Traaseth for innsatsen for resultatene.

Les mer om

 1. Innovasjon Norge
 2. Anita Krohn Traaseth
 3. Per Otto Dyb