Norge

«Jakob»-saken i lagmannsretten: Foreldrene avviser vold mot den seks uker gamle sønnen

De to foreldrene som ble dømt etter at det ble fastslått 19 ribbensbrudd på seks uker gamle «Jakob» forsøker nå å bli frifunnet i Borgarting lagmannsrett.

Slik mener politi, påtalemyndighet og tingrett at seks uker gamle «Jakob» ble påført 19 ribbensbrudd. Nå kjemper guttens foreldre for å bli frifunnet i Borgarting lagmannsrett.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Ingen av de to foreldrene kunne gi noen forklaring på hvordan det lille barnet ble påført blåmerker og minst 19 ribbensbrudd sommeren 2014.

Tre år og fire måneder etter at helsesøster Solveig Ude reagerte på blåmerker på brystet til seks uker gamle «Jakob», skal Borgarting lagmannsrett nå avgjøre om de to foreldrene skal straffes. Syv dommere, fem kvinner og to menn, er preget av alvor når de stiller spørsmål og får høre om guttens skrik og blåmerkene som avdekket alvorlige indre skader.

Les også

Hun oppdaget blåmerker på spedbarnet Jakob. Så gjorde hun det få andre helsesøstre gjør.

Statsadvokat Kari Kirkhorn (t.v.) er aktor i straffesaken mot de to foreldrene til «Jakob», spedbarnet som ble påført 19 ribbensbrudd. Bistandsadvokat Brit Kjelleberg ivaretar den lille guttens interesser.

Faren ble i Oslo tingrett dømt til ett år og åtte måneders ubetinget fengsel for at han flere ganger klemte det lille barnet så hardt at han ble påført 19 ribbensbrudd og blåmerker. Moren ble frifunnet for vold, men dømt til fem måneders ubetinget fengsel for at hun ikke skaffet legehjelp til sønnen da han skrek unormalt mye, og da hun oppdaget blåmerker på ham.

– Tenkte du på at det kan ha vært faren som påførte ham skadene, ville statsadvokat Kari Kirkhorn vite da guttens mor forklarte seg.

  • Kripos-ekspert: Hvis alle gjorde som helsesøster Solveig Ude, ville mer vold mot barn bli avdekket.

– Ja, jeg tenkte på det, men jeg kan ikke skjønne når og hvordan han kan ha gjort det.

– Tror du skadene skyldes sykdom?

– Ja, jeg har tenkt på det, selv om jeg har hørt at det ikke er det, svarte den tiltalte moren, som beskrev saken som en stor tragedie for alle involverte.

Hun forklarte også at samboeren flere ganger hadde snakket hardt til babyen når han skrek og ikke ville roe seg.

«Nå får du være stille», var noe av det som ble sagt, forklarte kvinnen.

Hun sa at hun oppdaget blåmerkene et par dager før hun skulle med sønnen til helsestasjonen. Men da helsesøster Solveig Ude oppdaget merkene, svarte moren at hun ikke hadde sett dem.

– Jeg hadde tenkt å nevne dem selv, så glapp dette bare ut av meg, forklarte kvinnen.

Disse blåmerkene fikk helsesøster Solveig Ude til å reagere. Nøyere undersøkelse avdekket minst 19 ribbensbrudd på den seks uker gamle babyen.

Faren har ingen forklaring på det som skjedde

Heller ikke faren kunne gi noen forklaring på babyens skader.

– Noe må jo ha skjedd. Og du er i tingretten dømt for å ha påført gutten vold. Hva tenker du om det, ville farens forsvarer Bjørn Erik Rødser vite.

– Det er helt forferdelig, jeg har ingen forklaring på det som har skjedd.

I politiavhør forklarte den unge mannen at han kunne ha holdt gutten hardt fordi han var redd for å miste ham.

– Hvor hardt, spurte forsvareren.

– Som å holde en bøtte med 4–5 liter vann, svarte den tiltalte lavmælt.

Får ha samvær en gang i året

Den erfarne rettsmedisineren Arne Stray-Pedersen skal avgi forklaring senere i rettssaken om skadene, og om hvilke krefter som må til for å påføre et spedbarn ribbensbrudd.

«Som følge av mishandlingen ble Jakob utsatt for langvarig og stor smerte de første ukene av sitt liv. Oppdagelsesrisikoen for vold mot barn som ikke selv kan si ifra, er liten. Allmennpreventive hensyn – dommens virkning utad i samfunnet – gjør seg sterkt gjeldende, og tilsier en streng reaksjon», skriver Oslo tingrett i dommen.

Det unge paret er fortsatt samboere. En periode etter at politiet innledet etterforskning bodde de fra hverandre.

De to foreldrene har nylig fått medhold i Høyesterett om at de skal få ha samvær med sønnen sin en gang i året, etter at de ble nektet samvær i lagmannsretten.

Gutten bor hos fosterforeldre etter at han den første tiden etter hendelsen bodde i beredskapshjem.

Rettssaken fortsetter hele uken, med helsesøster Solveig Ude som første vitne tirsdag morgen. Hun ble av Aftenpostens lesere kåret til årets Oslo-borger 2016 for sin innsats for barn og unge.

Les mer om

  1. Vold
  2. Barnevern
  3. Barnemishandling