Nytt byråd fjerner obligatoriske Osloprøver

Mandag formiddag presenterte Lan Marie Ngyuen Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap) og Marianne Borgen (SV) den nye byrådserklæringen de tre partiene er blitt enige om.
  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen
  • Vi vil ha slutt på puggeskolen og testregimet som er i dag, sier Oslos nye ordfører Marianne Borgen.

Det nye, rødgrønne byrådet lover endringer i Oslo-skolen.

SVs Marianne Borgen — som blir Oslos nye ordfører - jubler over et solid SV-stempel i skolepolitikken.

- Vi vil ha slutt på den puggeskolen og testregimet som er i dag, sier Borgen.

De mye omtalte Osloprøvene, som kommer i tillegg til de nasjonale prøvene, skal nå i bli frivillige for skolene å gjennomføre. Unntaket er prøven i naturfag.

Borgen: - Et svar på foreldreopprøret

— Dette er et svar på foreldreopprøret som har vært i skolen. Mange lærere har også tatt kontakt og sagt at det har vært for mye testing, for pugging, for mye press – både på elevene men også på lærerne når man må styre undervisningen ut fra disse prøvene, begrunner Borgen.

Det nye byrådet fra Ap, SV og MDG vil gjennomføre det de kaller en tillitsreform i skolen.

— Det handler om at vi ønsker å gi lærerne tillit til selv å drive med pedagogisk arbeid, det de er utdannet til, sammen med sine lærerkollegium, sier SV-toppen.

Men selv om SV har fått mye gjennomslag i utdanningspolitikken, blir det etter det Aftenposten erfarer Ap som får hånden på rattet i form av skolebyråden.

Den endelige personkabalen blir presentert onsdag.

Nervøs?

Les også

Slik påvirkes Oslo-borgernes lommebok av nytt byråd

Flere lærere i småskolen

Konkret varsler det nye byrådet blant annet disse endringene i Oslo-skolen:

  • De mye omtalte rektorkontrakteneskal evalueres.
  • Også den skriftlige gjennomgangen som gis en gang i halvåret i barneskolen skal gjennomgås på nytt.
  • At Oslo likevel ikke skal delta i Storby-PISA, slik det borgerlige byrådet la opp til.
  • Det skal ikke innføres prestasjonslønn for lærere,
Les også

slik det borgerlige byrådet ønsket

.

Johansen: Skal fortsatt ha tester

Påtroppende byrådsleder Raymond Johansen understreker at det ikke skal bli slutt på all testing i Osloskolen.

— Vi er veldig tydelige på at vi ønsker å ha prøver og tester. Kunnskap er i høysetet, sier Johansen.

- Hvorfor gjør dere nå de fleste Osloprøvene frivillige?

— Vi ønsker å gi skolene frihet. Signalene fra lærere og rektrorer er at de ønsker et mindre pålagt press.

Les også om Facebook-lekkasjen før vårens Osloprøver:

  1. til 4. trinn skal styrkes med minst 200 nye lærere, i tillegg til økningen i antallet lærere som følge av økt elevtall i Oslo.
Les også

Oslo-elevenes norsk- prøver ble lekket på nett

Høyres skolebyråd: — Kan gi større forskjeller

Avtroppende skolebyråd Anniken Hauglie (H) er ikke imponert over skoleløftene i den nye byrådserklæringen.

— Jeg synes det de sier om skole er inkonsekvent og mangler en rød tråd, sier Hauglie til Aftenposten.

— De sier de er opptatt av tidlig innsats. Samtidig fjerner de krav til dokumentasjon og rapportering. For å fange opp svake elever tidlig, er det en forutsetning å ha god oversikt over faglig nivå og unne dokumentere dette, mener hun.

Høyre-byråden synes det er uklokt å gi skolene større metodefrihet og fjerne obligatoriske Oslo-prøver.

— Jeg frykter at det vil føre til økte forskjeller både mellom skolene og innad på skolene hvis du overlater mer til tilfeldighetene. Dette vil særlig gå ut over de svakeste elevene, sier hun.

Få med deg Kristin Clemets kronikk: