Meteorologene lover sikrere langtidsvarsler i fremtiden

Meteorologene lover at de i årene som kommer skal gi oss mer presise langtidsvarsler. Det vil kunne spare samfunnet for store verdier og redde menneskeliv.

Store nedbørsmengder rammet Østlandet i august i år, her fra Fekjan ved Holmen i Asker. Meteorologene mener at varslene skal bli mer nøyaktige i løpet av de neste ti årene, noe som vil kunne gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix
  • NTB

Ekspertene er enige om at klimaendringene vil gi oss enda mer ekstremvær. Mer geografisk presise værvarsler vil derfor være viktig både ut fra et samfunnsøkonomisk – og menneskelig perspektiv.

To uker

– Idag kan vi gi ca. en ukes varsel på ekstreme værsituasjoner. Om ti år vil det være mulig å varsle ekstremvær opp til to uker i forveien, sier direktør på Meteorologisk institutt Anton Eliassen og forskningsdirektør ved det europeiske værsenteret ECMWF , Erland Källén i et møte med NTB.

– En ukes varsel på ekstreme værhendelser er bra. Det gir samfunnet i stand til å forberede seg. Men målet er altså å doble tiden – og gi enda bedre langtidsvarsel med enda større detaljer for regionale områder, sier Källén.

Store utfordringer

Allerede i dag merker vi at klimaendringene gir oss store værutfordringer, som for eksempel kraftig storm eller heftig nedbør. Slik man så styrtregnet som på kort tid nærmest druknet deler av Asker tidligere i år.

Når modellene blir bedre, vil meteorologene også kunne gi sikrere varsler lokalt, selv om det kan bli vanskelig også i framtida og fastslå akkurat hvor nedbøren vil falle lokalt.

– Vi bor i et svært krevende værområde, kanskje et av de vanskeligste i verden, sier Källén. I tropiske områder kan vi gi varsler opp mot et halvt år i forveien, for eksempel om værfenomenet el Niño, forteller han.

Han forteller at de i 2012 klarte å varsle at superstormen Sandy skulle treffe USA, deriblant tett befolkede områder som New York, hele ni døgn i forveien.

– Det gjorde at samfunnet fikk god til å forberede seg, blant annet ble T-banevogner parkert på trygge steder. Tidligere og presise varsler vil kunne spare samfunnet for store verdier, sier Källén.

Internasjonalt samarbeid

Les også

To klimanyheter: En skummel og en svært positiv

For å gi presise værvarsler er man helt avhengig av et internasjonalt samarbeid. Over 30 europeiske land, deriblant Norge, har gått sammen om ECMWF for å styrke værforskningen og utviklingen av tjenester for å gi mer presise værprognoser.

Meteorologene klarte å si med ganske stor sannsynlighet for hvor stormen Tor ville treffe, men med bare seks dagers varsel. Om ti år mener man at man kan gi sikre to ukers varsler. Her fra stormen Tors herjinger i Ålesund sentrum. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Rå datamaskinkraft er helt avgjørende for å behandle alle dataene og observasjonene.

– Vi har et årlig budsjett på 60 millioner engelske pund (ca. 630 millioner kroner). Ca 50 prosent av budsjettet går til datamaskiner, forteller Källén.

Finvær

Det er selvsagt ikke bare dårlig vær som i framtiden vil varsles med større, langsiktig nøyaktighet. Det vil gjelde sol og finvær også. Så alle som i årene som kommer vil planlegge utendørsfester, kan trolig glede seg. (©NTB)