Amundsen vil granske politiet etter Eirik Jensen-saken

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.

 Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen vil ha en uavhengig granskning i tett dialog med Politidirektoratet.

– Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang, sier statsråden i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettssaken, sier Amundsen, som i tett dialog med Politidirektoratet nå vil utarbeide et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen.

Mandag ble Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett.

Vil bevare tilliten til politiet

– For meg handler dette om å bevare tilliten til politiet og rettsstaten. Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber. Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen. I pressemeldingen viser han til at politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har åpnet for en uavhengig gjennomgang.

– Politiet må alltid være villig til å lære, være klare på hvor grensene går, og jobbe aktivt med forebygging av korrupsjon.

 Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Politidirektøren: Granskning viktig for å ta lærdom av saken

Politidirektør Odd Reidar Humlegård ønsker en granskning av Oslo-politiets arbeid velkommen.

– Jeg og politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har vært i dialog siden i går ettermiddag og vi har hørt hvordan denne omfattende dommen adresserer noen spørsmål som vi mener det er viktig blir sett nærmere på, sier Humlegård til Aftenposten.

– Tror du politiets tillit er svekket, sett i lys av dommen fra Oslo tingrett?

– Det må vi se nærmere på. Dette er en veldig alvorlig sak, men det er viktig å påpeke at gjennom omfattende etterforskning har dette blitt begrenset til en gjerningsperson. Utover det vet jeg ikke hva dette vil ha å si for tilliten på lengre sikt.

Humlegård sier gjennomgangen vil være viktig for tilliten til politiet og for å ta lærdom av saken.

– Jeg tror mange internt i politiet har behov for å se hva andre finner. Denne tiltalen handler om forhold gjennom så mange år, så vi kan ikke være fornøyde med at straffesaken er håndtert, sier politidirektøren og legger til:

– Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold ved saken som gjør at det er riktig å ta initiativ til en gjennomgang. Vi mener det er riktig at Justisdepartementet har tatt et slikt initiativ.

Mandag ønsket hverken justis- og beredskapsministeren eller politidirektøren å kommentere saken, men flere av politikerne i justiskomiteen på Stortinget etterlyste en ekstern granskning. De påpekte at tilliten til politiet var svekket.

  • Les hva politikerne mener: «At man ser ut til å ha litt å lære her, er en underdrivelse.»

Mandag åpnet politimesteren for granskning

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett mandag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til hasjimport og våpenlovbrudd. Dommen vil etter all sannsynlighet bli anket.

Politimester Hans Sverre Sjøvold var allerede mandag inne på at en gjennomgang kunne bli nødvendig. Han åpnet da for at noen utenfor politidistriktet skal undersøke hvordan saken er blitt håndtert internt, og hvordan de i dag forholder seg til kilder og informanter.