Vil gi 100 millioner til veteranene

Regjeringen går inn for å gi 100 millioner kroner ekstra til krigsveteraner med psykiske belastningskader.

Les også

Reduserer risikoen for norske soldater

Tilleggsbevilgningen regjeringen foreslår i statsråd fredag, skal gå til kompensasjonsordningen for norske soldater som siden 1978 har kommet tilbake fra utenlandsoppdrag med en posttraumatisk stresslidelse i bagasjen.

Fra ingenting i dag kan ordningen med kompensasjon nå dekke helt opp til 35 G, om lag 2,5 millioner kroner.

Endelig trodd

President Odd Helge Olsen i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er glad og overrasket over den sene bevilgningen på årets budsjett.

– Dette er fantastisk og en anerkjennelse fra regjeringen. Det viktigste er kanskje at veteranene endelig får en følelse av å bli trodd etter så mange år, sier Olsen til NTB.

Som president i landets største veteranforening er han svært glad over de friske pengene som nå kan sette fortgang i utbetalingene til dem som allerede er tilkjent kompensasjon. Foreløpig har Statens pensjonskasse registrert at 193 veteraner har framsatt krav om kompensasjon. Hittil er 36 søknader behandlet, og 29 av dem er innvilget.

Mye gjenstår

– Raskere saksbehandling må følges opp med like rask utbetaling. Derfor har regjeringen foreslått at det tilleggsbevilges 100 millioner kroner i 2010, slik at veteranene skal få den kompensasjonen de har krav på, uttaler forsvarsminister Grete Faremo (Ap) til NTB.

Odd Helge Olsen roser regjeringen.

– Det er faktisk slik at det først ble fart i dette arbeidet etter at den rød-grønne regjeringen tok over. Den har gjort en formidabel jobb, men det er ennå mye som gjenstår, men det er jeg overbevist om at også kommer, sier han.

Han forklarer at alle veteraner med psykiske skader har falt helt utenfor alle eksisterende ordninger og har i motsetning til rammede med fysiske skader verken hatt rett på kompensasjon eller erstatning.

Noen sliter

– De aller fleste som tjenestegjorde i utlandet, kom friske og fine tilbake med gode minner, godt kameratskap og friske og raske. Men det er noen få som sliter etter hjemkomst, og disse blir nå fanget opp, sier Olsen.

Nå lover Statens pensjonskasse at alle som er tilkjent erstatning, skal få pengene utbetalt så fort som mulig og maksimum fire uker etter at kravet er ferdigbehandlet.

– Nå har vi fått et regelverk som gir veteranene rett til erstatning. De fleste av disse sakene faller utenfor det som dekkes av yrkesskadeforsikringsloven, og tidligere har vi derfor måttet avslå krav. Det har vært både tungt og vanskelig. Vi glade for at vi nå kan bidra til at veteranene får den kompensasjonen de har ventet lenge på, sier leder for forsikringsavdelingen Rachel Husebø Chambenoit i Statens pensjonskasse.