Norge

Blir boende i radon-farlige hus

Etter at Regjeringen fjernet støtten til radonofre, blir mange boende i helsefarlige hus.

  • Forf>
  • <forf>lars Kluge <

Utsetter.Sivilingeniør Øyvind Grenne arbeider som uavhengig radonrådgiver og har etter at støtten ble fjernet ved årsskiftet, møtt en rekke huseiere som fortviler når de ser hvilke utgifter de står overfor for å bli kvitt radonet i boligen.— Mange har etter oppfordring fra myndighetene kartlagt radonfaren i huset sitt. Men når de skal sette i gang med utbedringer og innser at støtteordningen er borte, utsetter de ofte arbeidet. En del av dem håper vel at tilskuddsordningen skal komme på plass igjen. Men det som utsettes, har lett for å gå i glemmeboken. Dermed fortsetter de å bo i helseskadelige hus, sier Grenne.Saksordfører for boligmeldingen, Heikki Holmås (sv) sier at Ap., Sp. og hans parti, har gått inn for at det igjen skal gis støtte til å fjerne radon fra boliger.- Det er en tilskuddsordning som bl.a. går til byfornyelse. Vi ville at det innenfor denne ordningen også skulle være adgang til å søke om støtte til radontiltak. Men fikk altså ikke noe flertall for det, sier Holmås.Han mener det er viktig med kontinuitet i slike tilskuddsordninger. - Det kan ikke være sånn at radon var farlig i fjor, men ikke i år, sier Holmås. Han viser til at radon gir betydelig økt risiko for lungekreft. - Helseminister Dagfinn Høybråten kan jo ikke bare være imot lungekreft som skyldes røyking, sier Holmås.

Radonbrønn

Sivilingeniør Grenne påpeker at utbedringene ikke behøver å komme opp i så mye som 160 000 kroner, sånn som for familien Hjortaas som Aftenposten skrev om lørdag.- Men det kan lett komme opp i 30 000 til 40 000 kroner. Det første man bør gjøre er å tette sprekker i kjellergulv og vegger, og ved rørgjennomføringer. Hjelper ikke det, anbefaler vi en innvendig radonbrønn. Den lages ved at det bores mange små hull i kjellergulvet som luften og radonet suges ut av. Dermed blir det et undertrykk under kjellergulvet. Materialkostnadene for et sånt anlegg ligger på 10 000 til 12 000 kroner, og man kan montere det selv. En radonbrønn kan også lages ved at det bores inn rør under kjellergulvet fra utsiden, sier Grenne.