Ordfører i Nittedal tiltalt i korrupsjonssak

Ordfører Hilde Thorkildsen i Nittedal er sammen med en næringsdrivende i kommunen tiltalt av Økokrim for grov korrupsjon i forbindelse med en byggesak.

Hilde Thorkildsen sammen med forsvarer Geir Lippestad utenfor Økokrims lokaler i Oslo sentrum 23.juni i år.

Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og en næringsdrivende i Nittedal er tiltalt for grov korrupsjon. Det meldte Økokrim i en pressemelding onsdag.

Thorkildsen har vært ordfører i Nittedal siden 2011. Ifølge tiltalen var hun i perioden 2013–2016 involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap. Det gjaldt blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

I november 2013 sørget den næringsdrivende medtiltalte for at et beløp på 125.000 ble overført til et selskap ordføreren eide halvparten av. Overføringen skjedde via et tredje foretak. Det ble senest i 2014 avtalt at dette var et lån, ifølge tiltalen. Men pengene ble ikke tilbakebetalt.

Økokrim mener pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet. Det er snakk om en utilbørlig fordel som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser.

– Vi legger til grunn etter nærmere vurdering at betalingen på 125.000 i realiteten var et økonomisk forhold mellom utbyggeren og ordføreren, sier påtaleansvarlig Esben Kyhring i Økokrim til Aftenposten.

– Vurderte ikke habilitet

Den økonomiske forbindelsen mellom den næringsdrivende og ordføreren var også ifølge tiltalen i strid med etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune.

Ordføreren skal ikke ha informert kommunen om forbindelsen eller tatt opp spørsmål om hvorvidt relasjonen til den næringsdrivende kunne ha betydning for sin egen habilitet, ifølge Økokrim.

Thorkildsen ble i sommer sammen med tre andre siktet for grov korrupsjon. De siktede er venner og har alle nektet straffskyld i saken.

For de tre andre personene som også har vært siktet, er forholdet henlagt etter bevisets stilling, ifølge Økokrim.

– See you in court

Hilde Thorkildsen sier til Romerikes Blad at hun tar tiltalen tungt.

– Nå skal jeg i retten og forsvare meg. See you in court, er det ikke det man sier? Jeg har ikke gjort noe galt, og det kommer jeg til å stå på, sier hun.

Hun forteller at hun ikke har noen hemmeligheter og lever et helt vanlig liv.

– Man blir skilt, legger ned og selger en bedrift, og prøver så godt man kan i det livet man har fått tildelt. Mitt liv har i stor grad kun vært familie og politikk. Det er revet i stykker. Nå skal jeg ta det tilbake, sier Thorkildsen til RB.

Skal ha solgt kleskolleksjon

Hennes forsvarer Geir Lippestad forteller til Aftenposten at ordføreren drev en liten butikk i 2013. Overføringen var ifølge Lippestad betaling for en kleskolleksjon.

– Spørsmålet i saken er rett og slett om dette var et reelt salg, sier Lippestad til Aftenposten.

Lippestad vil legge vekt på at boligprosjektet ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre og at Thorkildsen ikke hadde egen innflytelse over prosessen. Han sier det blir viktig å bevise at det ikke var noen sammenheng mellom salget av kleskolleksjonen og byggesakene.

– Økokrim vektlegger at forbindelsen er problematisk og at hun burde informert om sin habilitet i saken?

– Det er det Økokrim som må vurdere. Dette er en alvorlig sak for Thorkildsen, og vi ser frem til domstolsbehandlingen. Det er viktig å få frem at det politiske vedtaket var enstemmig og har vært det i mange år, svarer Lippestad.

Han forteller at den tiltalte næringsdrivende ikke er en nær venn av ordføreren, men at de kjenner hverandre. Men i tiden da overføringene skjedde, hadde de knapt noen relasjon, forteller advokaten.

– Hun synes selvfølgelig det er utrolig tøft å stå i denne situasjonen. Hun har samarbeidet på alle måter med Økokrim og føler seg trygg på at saken belyses i sin fulle bredde, sier Lippestad.

Kyhring i Økokrim sier overførselen av de 125.000 kronene er et viktig bevis.

– Ordføreren skal ifølge advokaten sin ha solgt en kleskolleksjon og mottok derfor pengene. Kan det bekreftes at det er hennes forklaring?

– Økokrim er kjent med denne anførselen, og det har vært et sentralt spørsmål for etterforskingen å avklare realitetene i overføringen. Etter Økokrims vurdering har det funnet sted en verdioverføring fra den private parten til selskapet til ordføreren. Etter vårt syn utgjør dette en utilbørlig fordel, sier Kyhring.

– Fins det noen andre beviser?

– Det foreligger et omfattende etterforskningsmateriale. Vi har et betydelig dokumentmateriale, har gjort en rekke avhør, og det vil bli omfattende bevisførsel for domstolen, sier Kyhring.

Hanne Børrestuen er gruppeleder i Nittedal Arbeiderparti.

Støtte fra partiet

Hanne Børrestuen, gruppeleder for Nittedal Arbeiderparti, kaller det en uventet og trist nyhet.

– Vi så det ikke komme i det hele tatt og er i sjokk. Vi vil slå ring om Hilde i det hun nå skal gå inn i, sier hun til Aftenposten.

Partigruppen rundt ordføreren mener utbyggingsprosessen har gått riktig for seg.

– Det har skjedd etter helt vanlige demokratiske prinsipper med gode vedtak hele veien.

Børrestuen beskriver ordføreren som en rettskaffen og hardtarbeidende politiker med mange venner i Nittedal.

– Vi har ikke grunnlag for å tenke i de baner at hun kan ha drevet korrupsjon, sier hun.

Børrestuen stiller spørsmål ved varselet og hva slags intensjon varsleren kan ha hatt.

– Mange er nok uenig med henne, og man kan lett få uvenner som ordfører. Om noen kan ha hatt en interesse av å sverte hennes rykte, er det viktig at vi kommer til bunns i det, sier hun.

– Men kan det ligge noe i saken når Økokrim går til så drastiske skritt som en tiltale?

– Jeg kjenner ikke hele innholdet i tiltalen. Men basert på hvordan vi kjenner saken og henne, mener vi prosessen har foregått helt demokratisk.

Kyhring i Økokrim understreker at de har etterforsket saken på eget initiativ og uavhengig av varselet. Varselet kom inn i september i fjor. Nittedal kommune informerte Økokrim.