Politiet ber Heimevernet om hjelp ved svenskegrensen

Nordmenn på vei tilbake fra Sverige har ført til kaos og timelange køer på grensen. Øst politidistrikt ber nå om hjelp fra Heimevernet.

Øst politidistrikt setter inn flere tiltak for å begrense kødannelse på svenskegrensen. Bildet ble tatt mandag.

Etter at myndighetene forrige fredag kom med nye regler for innreise til Norge, er det blitt meldt om lange køer ved svenskegrensen. De nye reglene gir unntak fra karantene for fullvaksinerte og de som i løpet av de siste seks månedene har hatt covid-19.

Mandag meldte Øst politidistrikt om opp mot fire til fem timers ventetid på grensen.

Mye av bakgrunnen for de lange køene, ifølge politiet, er at reisende ikke har registrert innreise i henhold til regelverket.

Nå varsler Øst politidistrikt at de vil be Heimevernet om hjelp.

– Vi kommer til å sende en anmodning til Forsvaret om bistand fra Heimevernet til å ivareta deler av politiets grenseoppdrag, skriver stabssjef i Øst politidistrikt Jan Eivind Myklatun i en e-post til Aftenposten.

Anmodningen skal sendes i løpet av dagen. Detaljene rundt bistanden er foreløpig ikke avklart.

Fra og med klokken 12.00 torsdag vil grensependlere kunne benytte seg av den gamle Svinesundsbrua, som her skimtes bak den nye.

Endringer ved nye Svinesund

Myklatun forteller at de også skal gjøre endringer ved nye Svinesund. Det skal lages et nytt oppstillingsområde etter grensekontrollen for reisende som skal videre til karantenehotell.

– Slik det har vært frem til nå, har vi kun hatt et meget begrenset venteområde. De som har ventet, har blokkert den øvrige kontrollen. Med denne endringen tror vi flyten vil bli mye bedre, sier han.

Øst politidistrikt har satt inn en krisestab for å løse utfordringene på grensen, meldte TV2 onsdag.

I tillegg til endringene ved nye Svinesund skal den gamle Svinesundsbrua åpnes torsdag. Broen vil kun være åpen for pendlere.

– Er dere bekymret for økt trafikk når den gamle Svinesundsbrua åpner kl. 12?

– Det gjenstår å se hvordan dette vil påvirke trafikkbildet på Svinesund. Formålet er ikke å øke trafikken, men å fordele den bedre mellom de to grenseovergangene, sier Myklatun i Øst politidistrikt.

Den gamle Svinesundsbrua har frem til nå kun vært åpen for samfunnskritisk personell innen helse og omsorg.

– Hvor mange timer må pendlere og transportører belage seg på å stå i kø utover dagen i dag?

– Det gjenstår å se. Men om trafikken kommer på et tilsvarende nivå som tidigere i uken, snakker vi om flere timer.

Åpner bro for pendlere

Beslutningen om den gamle broen kom torsdag morgen. Det gjelder dagpendlere som bor i Sverige. De må ved innreise vise frem bekreftelse fra norsk arbeidsgiver på at vedkommende er dagpendler, og en attest som viser negativ test tatt i løpet av de siste syv døgnene før ankomst til Norge.

Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland. De må også kunne dokumentere at de er bosatt i Sverige eller Finland.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) besøkte grensestasjonen ved Svinesund onsdag.
Les også

Les også: Tidligere Høyre-ordfører om grensetiltak: – Respekten for andres tid, liv og arbeidsplasser er totalt fraværende