Legeforeningen tar ut 23 leger i streik fra mandag

Legeforeningen varsler at 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger tas ut i streik fra og med mandag 26. oktober.

Legeforeningen varsler at 23 leger tas ut i streik fra og med mandag. Lederen i legeforeningen, Marit Hermansen, sier det første uttaket skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken.

Streiken kommer etter at Riksmekleren torsdag 15. oktober konstaterte at det ikke var mulig for partene å komme til enighet om særavtalen. Legeforeningen aksepterte ikke meklingsresultatet. Onsdag kom varselet om hvilke leger som tas ut.

Legeforeningen tar 23 leger i Tromsø (5 personer), Trondheim (4), Narvik (5), Bergen (5) og Stavanger (4) ut i streik fra og med mandag 26. oktober. Om partene ikke skulle bli enige om en avtale før den tid, varsler Legeforeningen at streiken vil bli trappet opp i begynnelsen av neste uke.

– Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik, sier president Marit Hermansen.

Ikke tid til flere utredninger

Ifølge en pressemelding fra Den norske legeforening jobber leger i mindre kommuner i snitt 37,7 timer legevakt per uke, enten i form av tilstedevakt, hjemmevakt eller bakvakt.

«En firedel av legene har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. Dette kommer i tillegg til en vanlig arbeidsuke som fastlege. 1 av 10 leger jobber hele 100 timer legevakt eller mer per uke», står det i pressemeldingen.

– KS har i årevis avvist alle forslag som ville redusert den enorme arbeidsbelastningen, og i stedet foreslått nye arbeidsgrupper og rapporter. Samtidig har arbeidstiden økt til uhåndterlige nivåer. Den alvorlige situasjonen i distriktskommunene viser at vi ikke har tid til flere utredninger, sier Hermansen.

Hun sier at de ønsker at KS setter seg ned med Legeforeningen og gjør de nødvendige avtaleendringene som må til for å lette det store arbeidspresset på legevakten.

For stor vaktbelastning

– Vi har stått på i forhandlingene og meklingen for å sikre at alle innbyggerne i Norge skal ha tilgang på legevakttjenester. Vi er enig med Legeforeningen i at noen fastleger har for stor vaktbelastning, og vi har i løpet av meklingen foreslått en rekke tiltak for å redusere denne, sier forhandlingsleder for KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, på KS' nettsider.

– Alle forslag ble avvist av Legeforeningen, sier Gangsø.

Legeforeningens krav i forhandlingene har vært at legen må samtykke til mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt. Timene på legevakt kommer i tillegg til arbeidsuken som fastlege.

– Vi har foreslått å få utredet om legene bør omfattes av de samme vernebestemmelser som andre ansatte i kommunen. Også dette har Legeforeningen avvist. Da må vi bare konstatere at Legeforeningen denne gangen har valgt å si nei til alle løsninger som har vært mulig for KS å gå inn på. Det beklager vi, sier Gangsø.