Norge

Tidligere Jotun-topp fikk 3,6 års fengsel for korrupsjon

Den tidligere Jotun-toppen er dømt til ubetinget fengsel i tre år og seks måneder for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.

Statsadvokat Marit Formo førte aktoratet i Jotun-saken.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

I Sandefjord tingrett innrømmet 54-årigen å ha tatt noen dumme valg og foretatt noen tvilsomme avgjørelser, men han nektet straffskyld.

Det var ikke tingrettsdommer Cathrine Løken Bergheim og hennes meddommere enige i.

Han er nå dømt for grov korrupsjon av et beløp på 1.410.098 kroner, og grov utroskap for ca. kroner 647.077.

Dommen er seks måneder strengere enn aktor Marit Formos påstand.

Straffen er i det øvre sjikt av korrupsjonsdommer her i landet.

– Dommen blir anket

Advokat Johan Henrik Frøstrup, som forsvarte 54-åringen, sier at dommen vil bli anket:

– Å gå seks måneder over aktors påstand er å be om anke. Jeg tror en jury vil ha større forståelse for hvilke forhold min klient arbeidet under, sier Føstrup.

54-åringen er dømt for grov korrupsjon av 1.410.098 kroner og økonomisk utroskap 647.077 kroner.

Han må i tillegg tåle inndragning av 586.780 kroner.

På toppen av dette må han betale Jotun 550.000 kroner i erstatning.

Retten trodde ikke på Jotun-sjef og vennene hans

Innrømmet først smøring, men nektet da han kom i retten

Fakturerte Jotun

En av underleverandørene må sone ett år og åtte måneder i fengsel for grov korrupsjon av 643.189 kroner og grovt bedrageri på 504 190 kroner.

Ifølge dommen lot han 54-åringen få gratis arbeid, men fakturerte Jotun for arbeidet.

En 43-åring fikk ett års fengsel for grov korrupsjon av 350.351 kroner fengsel.

E

Sa det som det var

En tredje underleverandør fikk 90 dagers fengsel for korrupsjon. Her hadde aktor lagt ned påstand om ubetinget fengsel i ett år og tre måneder for grov korrupsjon, men siden retten fant av betløpet vare 100.000 kroner, ble han dømt etter en mildere paragraf.

Mannen var en av dem som i retten fortalte at det var gjengs å bytte litt varer og tjenester i Sandefjord, men likevel nektet han straffskyld etter tiltalen.

Varsling ga strafferabatt

Varsleren, som fikk ballen til å rulle da han gikk til Jotun-ledelsen og fortalte at han hadde følt seg presset til å gi toppsjefen varer og tjenester for å kunne få andre kontrakter, slapp med 360 timers samfunnsstraff.

Advokat Steinar Thomassen er godt fornøyd med at hans klient ble frikjent.

– Ikke rettslig grunnlag

Bare én av de tiltalte ble frikjent: Advokat Steinar Thomassens klient.

– Det var ikke noe rettsgrunnlag for å ta ut tiltale mot klient. Saken har selvsagt vært en stor belastning, men utfallet var som ventet, sier Thomassen.

Fikk masse vennetjenester - nekter for korrupsjon

Les mer om

  1. Sandefjord
  2. Varsling