Norge

Dette har Forsvaret gjort for å unngå ny «nakenbadsak»

Den famøse «badesaken» er tilbake i mediebildet. Her er forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens personlige hilsen til Alice Asplund, som offer i saken.

osh_sbs15-25621_doc6nynrtjau3r6pyhnry-6ijzgTLxFr.jpg
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Tirsdag morgen meldte NRK Dagsnytt at Forsvaret ikke har funnet grunn til å endre lover og regler, etter at en offiser i 2011 beordret Alice Asplund til å bade naken og foreta «intimvask» foran 30 medsoldater.

Saken ble presentert som om det nå var fritt frem for å gjenta tvangsbadingen, som forsvarssjef, forsvarsminister og flere kvinnelige toppoffiserer reagerte sterkt på.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen tar sterk avstand fra påstanden.

– Jeg kjente Asplund fra den gang det skjedde. Saken var ille for henne, og for oss. Jeg kan forvisse henne om at vi har trukket lærdom, og at vi gjør det vi kan for at denne type hendelser ikke skal skje igjen, sier han til Aftenposten.

Slik var badesaken — kort oppsummert

 • Det var under en tredagersøvelse på Heggemoen utenfor Bodø høsten 2011 at hendelsen fant sted.
 • Rundt 30 soldater fikk beskjed om å stille seg på rekke og rad, kle seg nakne, bade og «utføre en intimvask nedentil».
 • Alice Asplund ba om å få ha på seg boksershorts og sports-BH, noe som ble avvist av løytnanten som hadde kommandoen.
 • «Jeg ble livredd da jeg forsto at jeg snart måtte ut dit å stå naken fremfor alle,» fortalte Asplund etterpå.
  I ettertid ble offiseren refset og ilagt en bot på 2500 kroner. Han ble også flyttet til en kontorjobb. Så, i november 2014, opphevet en uavhengig nemnd refselsen.

Derfor vil ikke Forsvaret lage egne regler for å verne intimsfæren

- Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, hvilken situasjon ute i felten kan oppstå, som gjør det påkrevet at soldater bader nakne foran hverandre, og foran offiserer?

- Ingen, der soldater av begge kjønn er sammen!

På sin første dag som forsvarssjef besøkte Haakon Bruun-Hanssen Ørland flystasjon. Der traff han denne kvinnelige soldaten. Til sommeren skal han ta imot et firesifret antall norske jenter, til førstegangstjeneste.

— Hvor vanskelig hadde det vært å legge inn regler som hindrer at noe oppleves støtende, av soldater på øvelse?

— Mitt prinsipp er at vi ikke lager en regel for hver eneste situasjon eller sak, men regler som dekker en virksomhet.

— Men vi har tatt en runde og sjekket at vi ikke har eller lager prosedyrer som oppfordrer til dette. Vi har null toleranse for kjønnsdiskriminering, og skal ikke bryte noens intimsfære.

Trener på å gå gjennom isen, jenter og gutter

— Vi forvisser oss nå om at våre ledere, eldre og unge, bruker vårt verdigrunnlag. At de har sunne holdninger, at de respekterer individet, og ikke foretar beordringer som er imot de normer som samfunnet vårt etterlever, sier Bruun-Hanssen.

— Vi har en øvelse der vi trener på å gå gjennom isen, som gutter og jenter gjør sammen. Etterpå, når de skal kle seg om, har vi systemer som skiller dem umiddelbart, med egne varmetelt.

- Hvilken hilsen har du til alle jentene som skal inn i forsvarset i sommer?

— Vi har et klart ansvar for å ta imot dem som kommer på en skikkelig måte. Vi må kunne forvisse dem om at de blir behandlet med respekt, og at vi ikke krysser deres intimsfære!

- Vernepliktige skal si fra

- Hvilken garanti kan du gi for at kvinner ikke opplever noe lignende som Asplund?

— Jeg vil aldri gi noen garanti, det skjer feil i en organisasjon med 17.000. Men vi jobber knallhardt med holdninger, slik at vi ikke kommer i en slik situasjon igjen.

— Vi er tydelig overfor vernepliktige, de har rett og plikt til å si fra hvis vi forsøker å flytte på deres grenser. Da skal de si fra oppover i systemet.

Offiseren jobber fortsatt i Forsvaret

- Offiseren åpnet for å kreve erstatning, etter at refselsen ble opphevet. Skjedde det?

— Han hverken søkte eller fikk erstatning. Men han fikk oppreising for det økonomiske tapet han led som følge av feilaktig refselse. Det var ikke et stort beløp.

- Hva gjør offiseren i dag?

— Han jobber fortsatt i Forsvaret, sier Bruun-Hanssen.

Alice Asplund - opphevelsen av refselslen og begrunnelsen

Aftenposten har ikke lykkes i å komme i kontakt med Alice Asplund.

Men:

Det tar på, saken kverner i hodet mitt når den er oppe. Jeg føler meg konstant uvel og har vondt i magen. Hendelsen sitter fortsatt i meg, sa Alice Asplund til Aftenposten i november 2014.

Det var en uavhengig nemnd som behandlet offiserens klage på refselsen. Slik utdypet soldat-medlem av nemnden, Marie Flemmen Hellssaa, etterpå hvorfor de opphevet refselsen:

«Det var ikke juridisk grunnlag for å opprettholde refselsen. Årsaken er at det ikke finnes retningslinjer for hvordan man skal opptre i en situasjon som den som oppsto. Da ble det en «lokal skjønnsvurdering», der det ble en mismatch mellom hva offiseren og jenta opplevde.»

 • Her er mer om begrunnelsen, Aspelunds reaksjon og den klare beskjeden fra personalsjefen for Forsvaret:

Asplund fikk svært sterk støtte i Forsvaret

Aspelund fikk massiv støtte, ikke minst av landets kvinnelige toppoffiserer:

Ingrid Margrethe Gjerde, oberst og sjef for Krigsskolen på Linderud, sa til Aftenposten:

«Vi kan ikke forvente at alle unge soldater er tydelige på hva som er greit og ikke. Vi som offiserer må selv ta ansvar for at jenter – og gutter — ikke settes i denne type situasjoner...Vi må gjøre det uavhengig av om vi kan se på soldatene om de føler det ubehagelig eller ikke.»

I intervjuet sa Gjerde også at det hadde skjedd noe i Forsvaret etter saken.

Like klar var admiral Louise Kathrine Dedichen, sjef for Forsvarets skolesystem, som selv hadde Alice Asplund på sitt kontor der Asplund fortalte om nakenbadet.

AsplundogDedichen-r6eedPrnAJ.jpg

Forsvarsministeren opprettholdt kritikken av offiseren

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tindrende klar på hva hun mente om nakenbadingen, også etter kjennelsen i nemnda:

- Det er en uavhengig klagenemnd som har foretatt denne vurderingen, og det må stå for deres regning. Selv om refsen ble opphevet av nemnda, mener jeg og forsvarssjefen at handlingen er uakseptabel. Vi ønsker ikke sånne handlinger i Forsvaret, sier Eriksen Søreide.

Klarer ikke Forsvaret å kvitte seg med machokultur?

Av flere ble hendelsen med nakenbadingen oppfattet som at Forsvaret ikke har klart å kvitte seg med en machokultur.

På Aftenpostens Si:D-arena skrev Evert Whitehouse følgende:

«En kan spørre seg selv hvor godt skikket denne personen (offiseren) er til å være i en lederposisjon, hvis han ikke engang kan forstå grunnleggende emosjonelle tegn som gråting.

At denne saken skulle dukke opp igjen akkurat det samme året som kjønnsnøytral verneplikt ble vedtatt, er illevarslende. Hvordan skal det gå hvis det er dette miljøet som skal møte den nye generasjonen av kvinner i Forsvaret?

Det denne episoden vitner om, er at det ikke hjelper å gå etter løytnanten, det må heller iverksettes tiltak for å takle deler av den naturlige machokulturen i Forsvaret.

Hvis ikke, står vi i fare for at det oppstår lignende situasjoner i fremtiden. Noen mener kanskje at dette er bare en del av soldathverdagen og at det ikke burde være forskjellsbehandling mellom kjønnene, men er det da virkelig såpass stor forskjell om soldatene skulle få lov å ha på seg undertøy når de bader?

En holdningsendring må til i Forsvaret, en som vil være til fordel for begge kjønn.»

Forsvaret sier imidlertid at de gjør mye for å hindre lignende saker, og forbereder seg på likestilt verneplikt:

 • Mandag kveld holdt Ine Eriksen Søreide sin årlige tale som forsvarsminister:
Les også

Hun kan komme til å trosse forsvarssjefens råd 

Alice Asplund

Les mer om

 1. Forsvaret