Norge

Billigere å pendle i Oslo

Ingen taper, mens mange vinner på nye reisesoner for kollektivtrafikken inn og ut av Oslo. Mest å spare blir det for pendlere fra Akershus.

Lars Saxhaug og Anne Svestad betaler for seg på toget fra Oslo S til Lillehammer. Saxhaug er fornøyd med at han fra 1. oktober kommer til å få billigere månedskort på grunn av nytt sonesystem i Oslo og Akershus.
 • Sveinung Berg Bentzrød Helene Skjeggestad Carl Martin Nordby (foto)

Med bystyrets vedtak onsdag kveld er det nå klart for et nytt sonesystem i Oslo og Akershus. Fra 1. oktober blir dagens 88 soner til 5 prissoner, 3 for månedskortkunder.

Oversikten over de nye sonegrensene finner du nederst i artikkelen

Mange vil komme inn i en sone der de slipper med rimeligere månedskort, mens situasjonen for andre prismessig blir som i dag. Sett bort fra billetter for en del enkeltreiser, skal ingen tape på endringene. Hele systemet blir lettere å forstå.

— Ingen må betale mer. Noen får mer rabatt enn andre, men ingen får en økt regning på månedskortprisen, sier samferdselsbyråd i Oslo, Jøran Kallmyr (Frp).

Billigere

Han beskriver det nye systemet som en regional kollektiv revolusjon Norge ikke har sett før.

- Hvem får lavere reisekostnader etter endringene?

— Oslofolk får samme månedskortpris som i dag, men de kan bruke kortet i et større område. Samtlige t-baneruter vil inngå i sone 1, selv om endestasjon ifølge kartet ligger utenfor.

- Hvor mange flere passasjerer kommer som følge av nytt system?

— Det er vanskelig å anslå, men vi regner med en kraftig økning først og fremst i Akershus, der prisene blir satt mest ned. Da vi i Oslo satte ned prisen på månedskortet økte antall kollektivreiser med 7 prosent, som er historisk høyt. Rundt 80 prosent av folk i Oslo reiser i dag kollektivt til jobb, 20 prosent i Akershus, sier Kallmyr.

Pendlerne

— Hva? Billigere?

Toget til Lillehammer er så fullt at folk må stå i gangene. Lars Saxhaug pendler hver dag fra Oslo til Eidsvoll, og er en av de passasjerene som kommer til å merke det nye sonesystemet best.

- Hvis det skal bli opptil 500 kroner billigere, er jo det helt strålende. Men jeg tror det ikke før jeg får se det, sier en fornøyd, men skeptisk Saxhaug.

— Gjelder dette for oss som skal til Hamar også? Anne Svestad reiser to ganger i uken mellom Oslo og Hamar og håper at også hun skal få spare noen kroner på turen. Da hun får vite at det bare gjelder for Oslo og Akershus, trekker hun lett på skuldrene.

— Vi må jo ta turen uansett. Men det er jo positivt at noe for en gangs skyld blir billigere, sier Saxhaug. Ruter har beregnet en passasjerøkning på mellom 5 og 15 prosent der prisendringene blir størst.

Så mange flere passasjerer ventes at NSB har signalisert at de gruer seg til endringen. De kjører allerede stappfulle tog i rushtiden, og kan ikke love noen vesentlig kapasitetsøkning før nye togsett tas i bruk utover i 2012. I Forbrukerrådet hilses endringen hjertelig velkommen.

— Dette er en betydelig forenkling for kundene. Når det blir enklere å forstå prisstrukturen, vil også flere reise kollektivt., sier Anne Haabeth Rygg, fagsjef for samferdsel.

De nye grensene

Akkurat hvor grensene skal gå for det nye sonesystemet i Oslo og Akershus er ikke endelig bestemt. Men mye taler for at grensene kan komme til å bli slik:

Grensen mellom sone 1 og sone 2 Vestover (V):

Langs E18: mellom Strand og Høvik.

Lokaltoget: Mellom Stabekk og Høvik.

Gamle Drammensvei: Mellom Krokvolden og Snoveien.

Bærumsveien: Mellom Bekkestua og Gjønnes.

Gamle Ringeriksvei: Mellom Haslum skole og Griniveien.

Kolsåsbanen skal ligge i sone 1.

Mellom Aker brygge og Vollen: (Båtlinje 256)

Grensen mellom sone 2V og sone 3V

Grensen følger her i store trekk fylkesgrensen mellom Akershus og Buskerud med følgende presiseringer:

 • Stoppestedene langs Rustadveien (linje 720) blir liggende i sone 2v selv om denne delen av veien går i Buskerud fylke
 • Langs Slemmestadveien legges sonegrensen mellom Eternitveien og Toern
 • Mellom Vollen og Slemmestad (båtlinje 256)

Grensen mellom sone 3V og sone 4V

Følger kommunegrense mellom Røyken og Hurum. Mellom hpl. Beston og Dammen.

Grensen mellom 1 og 2S

 • Mellom Lille Stensrud og Sværsvann (Enebakkveien)
 • Mellom Trygve Strømbergs vei og Høyås (Nedre Prinsdals vei/Valhallveien)
 • Mellom Nordbråtan og Mellomveien (Toppåsveien/Fjellveien)
 • Mellom Rosenholm og Kolbotn (NSB)
 • Mellom Rosenholm og IBM (Rosenholmveien)
 • Mellom Fiskevollen og Svartskogtoppen/Mastemyr hotell (E18/Mastemyrveien)
 • Mellom Skillebekk og Hvitebjørnveien (Gamle Mossevei)
 • I fjorden mellom Aker brygge og Nesoddtangen (båtlinje 601 og 602)
 • I fjorden mellom Nesoddtangen og Lysaker (båtlinje 716)

Grensen mellom 2S og 3S

 • Mellom Holtbråten og Skydsrud
 • Mellom Bekkevold og Vassum
 • Mellom Melby og Nordbysvingen
 • Mellom Betanien og Nygårdskrysset
 • Mellom Holstad og Kjølstadhøgda
 • Mellom Tandbergveien og Frogner
 • Kommunegrensen mellom Ski og Enebakk
 • Mellom Ås og Ski for jernbanen
 • Mellom Ski og Kråkstad på Østre linje

Grensen mellom 3S og 4S

 • Mellom Kinn og Øvre Linnestad (Drøbakveien/Vestbyveien)
 • Mellom Korsegården og Jord gård (E6/gamle E6)
 • Mellom Topper og Njårdskog (Topperveien)
 • Mellom Teigen og Tannum (Kroerveien)
 • Fra vest inn i bukten ved Son. Følger Hølenelva til under E18. Sørover og krysser gamle Mossevei mellom Sånerkrysset og Tegnebyholtet. Sørøstover derifra til den treffer fylkesgrensen mot Østfold.

Mellom 3S og 2Ø

Mellom Hagen og Bergsskau

Mellom 2S og 2Ø

Gjennom Østmarka (ingen linjer).

Grensen mellom 1 og 2Ø:

Fylkesgrensen Oslo-Akershus, dvs:

 • Mellom Movatn og Nittedal (NSB Gjøvikbanen)
 • Mellom Skillebekk og Gjelleråsen (Rv. 4)
 • Mellom Smedstua og Olavsgaard (Rv. 163/E6)
 • Mellom Smedstua og Postterminalen (Østre Aker vei/Lørenskogv)
 • Etter Furuset skole (E6) (langs E6)
 • Mellom Høybråten og Lørenskog (NSB)
 • Mellom Stovner bru og Lørenskog stasjon (Høybråtenveien under E6)
 • Mellom Karihaugen og Visperud/Postterminalen (Karihaugveien/Lørenskogveien)

Grensen mellom 2Ø og 3Ø:

 • Mellom Leikvoll og Flatner (Rv. 120)
 • Mellom Berger grustak og Fjellbo (Gml. Trondheimsveien)
 • Mellom Leirsund og Frogner (NSB)
 • Mellom Isakveien og Borgebru (Rv.22)
 • Mellom Lillestrøm og Tuen (NSB)

Grensen mellom 3Ø og 4Ø:

 • Mellom Svingen og Årstad (Åsvegen i Nannestad)
 • Mellom Ukkestadkrysset og Engelstadkorset (Rv. 120)
 • Mellom Krokfoss og Holter meieri (Rv. 178)
 • Mellom Dølihagan og Trøgstad (Gamle Trondheimsvegen)
 • Mellom Jessheim og Asper (NSB)
 • Mellom Ekornrud og Ås (Åsvegen i Ullensaker)
 • Mellom Sandnesvegen og Rånås bru (kommunal vei)
 • Mellom Auli og Rånåsfoss (NSB)
 • Mellom Staurhaugen og Kurland (Rv. 175)
 • Mellom Flatbyseter og Rambydalen (Rambydalsvegen)
 • Tungen ligger i 4Ø.

Grensen mellom 4Ø og Hedmark/Oppland (siste stopp i Akershus):

 • Elnes (NSB og Rv. 4)
 • Skimten (Rv. 180)
 • Skomakerbekken (Rv. 33)
 • Skrårud (E6)
 • Togstad sør (kommunal vei)
 • Dysterud (Rv. 2)
 • Seterstøa (NSB og Rv. 175)

Grensen mellom 3Ø og Østfold i Rømskog (siste stopp i Akershus):

 • Gropa (Rv. 21)

Grensen mellom 3Ø og 5Ø (siste stopp i Akershus):

 • Feriehjemmet (Rv. 115)
 • Krokedal (Rv. 22)

Les også

 1. Nå får pendlerne svar fra Sigbjørn Johnsen

 2. Livet på landet har sin pris

 3. 10.000 nye P-plasser

 4. Tilbyr 50 000 bilister gratis pendlerkort

 5. Kleppa får kritikk for jernbanehåndtering

Klikk for større versjon.