Kulturministeren holder tilbake pengestøtte til Islamsk Råd Norge

Etter et møte med den nye styrelederen, vil ikke kulturminister Linda Hofstad Helleland svare på om hun har tillit til det nye styret. Hun vil først ha en bekreftelse på at styret ble lovlig valgt.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) krever redegjørelse fra det nye interimstyret i Islamsk Råd Norge (IRN).

Etter et møte torsdag med Kebba Secka som er ny, midlertidig styreleder i Islamsk Råd Norge (IRN), er kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) fortsatt bekymret over situasjonen i organisasjonen.

Hun er heller ikke sikker på at det nye styret har hennes tillit, det avhenger av at hun får en redegjørelse om at det nye styret ble valgt på en lovlig måte.

Inntil departementet får denne redegjørelsen, blir ikke den halvårlige driftsstøtten utbetalt.

Intern uro i Islamsk Råd Norge har ført til at Kebba Secka er tilbake i ledelsen, 16 år etter at han trakk seg fra organisasjonen.

Trakk seg i protest

For cirka to uker siden trakk styret i IRN seg i protest mot at rådet ikke ville gå med på oppsigelse av generalsekretær Mehtab Afsar.

Les også

Truer med utmeldelse i Islamsk Råd

Kebba Secka, som har vært styreleder i IRN tidligere - fra 1998 til 2000 - ble hentet inn for å lede et midlertidig styre fram til årsmøtet i 2017.

I 2000 trakk Secka seg fra vervet som følge av uttalelser han kom med i en TV2-dokumentar om kjønnslemlestelse. Uttalelsene ble tolket som at han støttet omskjæring av jenter.

Siden har han uttalt at han ble feil fremstilt på grunn av kryssklipping.

Foruten Kebba Secka utgjør Zahid Mukhtar, også tidligere IRN-leder, og Mohammed Ibrahim fra den somaliske Tawfiiq-moskeen det nye interimstyret.

Kraftig kritikk fra det avgåtte styret

Torsdag morgen kunne Aftenposten presentere en redegjørelse fra det avgåtte styret, undertegnet av styreleder Ghulam Abbas og nestleder Basim Ghozlan.

Her kommer det avgåtte styret med kraftig kritikk av rådsmøtet og organisasjonen som de ble valgt til å lede i 2015.

«Klimaet var fra begynnelsen åpenbart anspent og mobiliseringen for å beholde den ansatte var godt synlig. Flere personer som ikke har blitt sett i IRN-systemet på flere år, hadde dukket opp.»

Videre står det: «Vi oppfattet valget av AU som sabotering av styrets arbeid og oppmuntring til de ansatte om å overse styrets mandat.»

Ble ikke mindre bekymret etter møtet

Kulturminister Helleland hadde invitert Kebba Secke til et møte torsdag fordi hun var bekymret over situasjonen som IRN er kommet opp i.

Hun ble ikke mindre bekymret etter Aftenpostens sak om det avgåtte styrets redegjørelse, eller etter møtet med Kebba Secka.

– Jeg er opptatt av at IRN har lovlig valgte styringsorganer. Aftenpostens oppslag om redegjørelsen fra det avgåtte styret i dag, er ikke egnet til å berolige.

– Du er fortsatt bekymret etter dagens møte med Kebba Secka?

– Ja. Utgangspunktet for at vi gir IRN midler er at de skal bidra til å styrke rollen som dialogpartner overfor andre trossamfunn og samfunnet forøvrig. Da bekymrer det meg at vi ikke har fått en bekreftelse på at styringsorganene er lovlig valgt i henhold til vedtektene. Vi har bedt om dette, og jeg gjorde det klart at jeg forventer å få, så raskt som overhodet mulig, en redegjørelse om at styringsorganene er lovlig valgt i henhold til vedtekter. Utbetaling av støtte må vente til vi har fått en bekreftelse.

Holder tilbake driftsmidler

Kulturdepartementet opplyser at det dreier seg om driftsmidler til IRN som utbetales halvårlig.

IRN har ikke fått noen frist, men statsråden sier at Kulturdepartementet for noen dager siden sendte IRN et brev og etterlyste en slik redegjørelse.

– Hvis det er på plass, kan det ikke ta så langt tid å få det sendt over. Jeg var tydelig på min utålmodighet, at det haster for dem å gi oss en redegjørelse.

På møtet som varte en halv times tid, tok Helleland også opp Kebba Seckas syn på kjønnslemlestelse.

– Kebba Secka ga klart uttrykk for at han tok avstand fra kjønnslemlestelse og praksis knyttet til det. Jeg forventer at styreleder i IRN selvsagt forholder seg til norske lover.

Kebba Secka på vei inn i Kulturdepartementet torsdag formiddag.

Føler seg «drept på nytt»

Aftenposten møtte Kebba Secka før møtet med Kulturministeren torsdag formiddag. Han sa da at han ikke ikke ønsket å si noe om møtet med Helleland, hverken før eller etter.

Men på vei inn til møtet ga han uttrykk for at han fortsatt er sterkt preget av det som skjedde for 16 år siden etter TV2s dokumentar.

– Jeg føler meg drept på nytt 16 år etter, sier Secka.

– Hva var ditt standpunkt til kjønnslemlestelse da - og nå?

– Da var jeg en av dem som gjorde loven kjent for ungdommer, blant annet som utekontakt, sier han og presiserer at han gjorde dette fem år før Kadra Yusuf kom til ham som ledd i TV2-dokumentaren om kjønnslemlestelse.

– Jeg sa til ungdommene at de ikke skulle la seg lure av at dette er islam, for det er det ikke. Islam sier at vi ikke skal skade hverandre. Jeg sa til dem at hvis foreldrene deres gjør dette, og blir tatt, så risikerer de fengsel i åtte år.

Les også disse sakene om uroen i Islamsk Råd Norge: