Utvalg vil fjerne mulighet for å forbedre karakterer

Mange ønsker å pynte på karakterene etter å ha gjennomført videregående skole. Et utvalg foreslår nå å ta bort muligheten for å forbedre karakterene før søknad om opptak til høyere utdanning, samt å fjerne tilleggspoengene

Søkere som trenger en ny sjanse, kan i stedet ta en opptaksprøve, skriver utvalget, som foreslår en kvote på 20 prosent for dette.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp, bildet) peker på at det er på høy tid å rydde opp i dagens opptakssystem. – Det gir ikke mening at ungdom skal bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang, sier han.