Norge

Et minimumsforsvar — om sjefen får det som han vil

Norge har ikke engang et minimumsforsvar i dag. Med nye kampfly, styrket hær og fregatter som faktisk seiler kan Forsvaret yte en viss motstand, sier forsvarsekspert.

Økes forsvarsbudsjettet hvert år fremover med tre milliarder får vi et forsvar som kan drive "troverdig avskrekking", sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Anbefalingen innebærer nettopp de kutt som er varslet gjennom lekkasjene fra hans fagmilitære råd.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Det er styrket etterretning, droner og satellitter, faste stridsvogner og artilleri i Finnmark som skal sørge for at Norge ikke blir tatt på sengen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen brukte uttrykket "nøkternt førstelinjeforsvar" om det forsvaret han anbefaler i gårsdagens fagmilitære råd.

Forsvarsekspert Paul Narum kaller det et "minimusforsvar".

Det nye forsvaret er et faktum om Bruun-Hanssen får de ekstra 180 milliardene han ber om over en 20-årsperiode, i tillegg til egne ekstrabevilgninger til F-35 kampfly.

Uteblir milliardene sitter Norge igjen med et forsvar som i dag, sier Narum til Aftenposten.

— Og det er et forsvar som i realiteten ligger langt under et minimumsforsvar. Da oppgir vi ambisjonen om å ha et eget forsvar, og må finne partnere å ha et forsvar sammen med oss, sier Narum.

Han er tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt og i dag en av få ledende, uavhengige forsvarseksperter.

- Om forsvarssjefen får ja, får vi et forsvar som kan forsvare Norge?

— Nei. Overhodet ikke. Ikke alene. Men det vil være i stand til å møte en inntrenger og holde denne tilbake en viss tid. Jeg kaller det å klare å etablere en krigssituasjon.

- Hva mener du med "en viss tid"?

— Det vil avhenge av hva motstanderen stiller med, men vi snakker om noen få uker.

- Men teller ikke Hæren, spesialsoldatene og andre avdelinger så få hoder at det i beste fall vil være snakk om dager?

— Med våre kampfly, fregatter og undervannsbåter vil det ta tid før en motpart får bygget seg opp, sier Narum.

- Hva kan dette minimumsforsvaret egentlig håndtere?

— Det viktigste er at det er i stand til å angripe en inntrenger, i beste fall midlertidig slå den tilbake. Men vi snakker om brigader på norsk side, om divisjoner på russisk side. (En brigade teller 3000–6000 soldater, en divisjon mer enn 10.000, red.anm.)

— Om de får tid og ikke blir forstyrret av norske allierte vil russiske styrker nedkjempe norske, sier Narum.

Repøvelser

I går kunne Aftenposten.no fortelle at Bruun-Hanssens igjen innfører repetisjonsøvelser.

Det vil si at soldater som er ferdig med førstegangstjenesten, og som har spesialkompetanse på ulike våpensystemer, kan bli kalt inn til øvelser de første årene.

Det er likevel ikke snakk om repetisjonsøvelser slik tradisjonen var under den kalde krigen.

- Bruun-Hanssen, det finnes ikke spor av samarbeid med andre lands forsvar i ditt faglige råd, om vi ser bort fra NATO-alliansen?

— Rådet tar bare for seg behovene Norge har i dag.

- Er det fortsatt utenkelig å dele et våpensystem med et annet land, som kampfly eller ubåter?

— Vi har ikke gjort noen vurderinger som utfordrer vårt eller andre lands suverenitet.

- Hvorfor trenger Norge hele 52 stykk F-35 kampfly?

— Det er tallet vi har kommet frem til ut fra de oppgaver vi er gitt av regjering og storting, altså å prioritere forsvaret av Norge, territorium og befolkning.

- Det betyr at dagens flyvåpen, der langt færre F-16 enn 52 flyr i dag, ikke håndterer disse oppgavene?

— Vi har i dag 57 stykk F-16. Jeg vil ikke gå inn på hvor mange som kan fly, sier Bruun-Hanssen.

Lover ikke 180 mrd.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ønsker ikke å svare på om det er realistisk at forsvarsbudsjettet økes med tre milliarder pr. år fremover.

— Vi skal nå gå inn i materialet og se hva anbefalingen vil koste, sier hun.

- Får vi et forsvar med utholdenhet, slik forsvarssjefen sier?

— Det gjenstår å se, sier Søreide.

sveinung.bentzrod@aftenposten.no