FHI skulle vurdere barnevaksine mot vannkopper i 2020. Så kom koronapandemien.

Folkehelseinstituttet skal vurdere om barn bør vaksineres mot vannkopper. Men når vurderingen blir klar, er usikkert.

Klara Haller Wiedswang (6) ble behandlet både med antibiotika og smertestillende intravenøst da hun var innlagt ved Ullevål sykehus, OUS. De betente blemmene var overalt, også i munnen.

Barnelege Astrid Rojahn behandler mange barn som har komplikasjoner etter vannkopper. Noen alvorlig syke barn er innlagt ved Ullevål sykehus. Noen får alvorlig betennelse med streptokokk gruppe A.

Aftenposten omtalte tirsdag lille Klara (6) som ble så syk av vannkopper at hun var innlagt en uke på sykehus.

– Dersom alle barn hadde vært vaksinert mot vannkopper, ville forekomsten gå kraftig ned, og risikoen for komplikasjoner reduseres, sier barnelegen.

Mange spørsmål må besvares

Margrethe Greve-Isdahl leder barnevaksinasjonsprogrammet ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Hun sier arbeidet med å vurdere vaksinen som en del av programmet ble planlagt igangsatt i 2020, like før koronapandemien krevet nesten alle ressursene ved FHI.

I mellomtiden er det kommet en vaksine som voksne kan ta mot helvetesild.helvetesild.Helvetesild er oftest et ensidig, smertefullt, belteformet utslett. Disse to vaksinene må sees i sammenheng:

Med mindre sirkulasjon av vannkopper kan risikoen for helvetesild øke. Det betyr at dersom barn blir vaksinert mot vannkopper, og det blir mindre smitte, kan eldre bli mindre immune mot helvetesild fordi de ikke naturlig får frisket opp sin immunitet.

Helvetesild og vannkopper forårsakes av det samme viruset: varicella zoster-viruset.

– Det er ikke usannsynlig at vannkopper kommer inn i barnevaksinasjonsprogrammet, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl. Hun leder barnevaksinasjonsprogrammet ved FHI.

Før en vaksine anbefales som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, må mange spørsmål besvares: Hva er sykdomsbyrden totalt og for hvert enkelt barn, hvor mye vet man om vaksinen, hvilke bivirkninger er beskrevet, og hvordan er effekten.

– Vi må også se på om nytten er større enn kostnaden. Innføring av en vaksine kan også være kostnadsbesparende dersom det blir en betydelig reduksjon i sykehusinnleggelser og komplikasjoner, sier Margrethe Greve-Isdah.

Usikkert når vurderingen blir klar

FHI står foran en nedbemanningsprosess. Margrethe Greve-Isdahl kan ikke si noe om når vurderingen av vaksinen blir klar.

Hun legger til at man vet at vaksinen er god, og at den kan forebygge mye sykdom.

– Det er derfor ikke usannsynlig at vannkopper kommer inn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Finland, Tyskland, Spania, Island og USA tilbyr vaksinen.

Astrid Rojahn og Margrethe Greve-Isdahl er begge barneleger. De presiserer at de aller fleste barn ikke blir særlig syke av vannkopper.

Men for noen kan sydommen være mer dramatisk:

  • Gravide som har vannkopper i dagene rundt fødsel, risikerer å smitte barnet sitt. Det kan være farlig for et nyfødt barn å få vannkopper.
  • Barn som får behandling som nedsetter immunforsvaret, (immunsupprimerende behandling) bør ikke smittes med vannkopper. Disse anbefales vaksine før behandlingen starter. Deres søsken eller andre i familien som ikke har hatt vannkopper, anbefales også å vaksinere seg.

Vannkopper er ikke meldepliktig til helsemyndighetene. Det betyr at FHI ikke vet hvor mange barn som har vannkopper nå.

Men gjennom informasjon fra blant annet konsultasjoner i allmennpraksis mener FHI at det ikke er grunn til å tro at det er mer smitte enn det som var vanlig før pandemien.

– Nå får immunforsvaret til de minste kjørt seg

– Har dagens barnehagebarn dårligere immunforsvar enn barna hadde før pandemien?

– Nei. Men de har en immunologisk gjeld. De har ikke vært eksponert for samme smitte fordi det har vært lite sykdom under pandemien. Vi har fulgt gode smittevernrutiner. Derfor får immunforsvaret til de minste nå virkelig kjørt seg, svarer Greve-Isdahl.

– Bør foreldrene vaksinere barn som ikke har vært smittet?

– Barn med økt risiko for alvorlig sykdom bør vaksineres i tråd med våre anbefalinger. Men de aller fleste barn tåler vannkopper fint, sier hun.

Klaras mage da hun ble innlagt på sykehus. Det er gått flere uker, og fremdeles klør hun litt.

Moren til Klara som ble alvorlig syk av vannkopper, har ikke vurdert om barna burde vaksineres mot sykdommen.

– Jeg har tillit til det norske helsevesenet, sier moren, Frederikke Haller Wiedswang. – Hvis de hadde anbefalt vaksine mot vannkopper, hadde jeg gitt den til våre barn. Erfaringen med Klara unner jeg ingen.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Rojahn mener at vaksinen må inn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Det riktige er at Rojahn mener tiden er inne for å diskutere om vannkopper bør inn i barnevaksinasjonsprogrammet. Hun mener den da kan gis sammen med MMR-vaksinen og settes i to doser. (Presisering gjort 13.12.22 kl. 15.30)