Vy vant togkampen om Østlandet. Alt tyder på at det betyr slutten for Flytoget.

Flytoget vrakes. Jernbanedirektoratet skal inngå avtale med Vy om å kjøre tog Østlandet. Stikk i strid med hva de ville for et halvt år siden.

Det blir Vy som skal kjøre statens tog på Østlandet de neste ti årene. Det bekreftet Jernbanedirektoratet fredag.

Med det har en flere måneder lang bitter strid mellom Vy og Flytoget fått sin foreløpige avslutning. For Flytoget tyder alt på at det blir et punktum for hele driften.

Dagens avgjørelse fra Jernbanedirektoratet er stikk i strid med hva de anbefalte for et drøyt halvår siden. Da var direktoratets klare anbefaling å splitte opp togkjøringen på Østlandet i to.

Vy skulle da få gi tilbud på den første pakken, for det meste bestående av lokaltrafikk rundt Oslo. Flytoget var foretrukket forhandlingspart på den andre pakken, der det for det meste er regiontog.

Så ga Samferdselsdepartementet i tolvte time beskjed om at Vy likevel skulle få gi et tilbud på begge pakkene samlet. Det er dette tilbudet de nå har vunnet frem med.

Vys tilbud for hele Østlandet var rundt én milliard kroner billigere over 10 år enn løsningen der Flytoget og Vy fikk en halvpart hver. Det var denne besparelsen på 100 millioner kroner i året som ble utslagsgivende for direktoratet.

Betyr slutten for Flytoget om fem år

Valget kan bety at Flytoget går mot slutten som egen tjeneste. I hvert fall om man skal tro planene Vy har vunnet frem med.

I ruteplanene har de lagt opp til en rekke nye ruter og avganger i togtrafikken. Men en ting er tatt vekk: Flytoget.

Vy har i planene tatt over linjene Flytoget i dag har kontrakt på. Det har de gjort selv om Flytogets kontrakt varer til 2028.

I en pressemelding skriver Flytoget at det nå ligger an til at tilbudet blir avviklet om fem år.

Det har også vært snakk om å slå sammen Vy og Flytoget. Samferdselsdepartementet har startet en utredning.

Flytoget: Fikk ikke muligheten

Flytoget opplyser i en pressemelding at de er skuffet over beslutningen fra direktoratet.

– Vi er veldig overrasket og skuffet over dette. Vi mener at både staten og de togreisende nå går glipp av et sårt etterlengtet løft for den norske jernbanen, sier fungerende administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde.

Flytoget har i motsetning til Vy ikke fått mulighet til å by på begge togstrekningene. Det har vært utslagsgivende, mener Bryde.

– Hadde også Flytoget fått muligheten til å by på Østlandet samlet, er vi overbevist om at Flytoget ville gitt et tilbud som var minst like fordelaktig økonomisk og med et klart bedre rutetilbud enn Vy har tilbudt. Det fikk vi ikke muligheten til, sier han.

Tog med denne teksten på seg kan bli borte om fem år.

Vy: Store fordeler for kundene og samfunnet

Der Flytoget depper, er Vy storfornøyde. I en pressemelding lover de et bedre togtilbud for passasjerene – og et billigere et for staten.

Å ta over Flytogets linjer fra 2028, er en del av det som vil gjøre tilbudet bedre. Det understreker Vys konserndirektør for tog, Erik Røhne.

– Åpningen for å se både våre og Flytogets ruter i sammenheng fra 2028, gir helt nye muligheter. Ruteforslaget vårt gir både et bedre togtilbud og et bedre driftsopplegg enn det som er mulig i dag, sier han.

Stor seier for LO

LO og fagforbundene på jernbanen har i lang tid jobbet mot en oppdeling av togtilbudet. I møter med samferdselsminister Jon Ivar Nygård har både Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund vært tydelige på at Vy skal beholde kontrollen, har Nygård fortalt Aftenposten.

LO skriver i en pressemelding at de anser avgjørelsen som en «full togseier».

– Dette er gode nyheter, som betyr mye for både de ansatte og alle dem som er avhengig av et godt togtilbud hver dag, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Norsk Lokomotivmannsforbund har sagt til Aftenposten at de mener Flytoget også burde fått muligheten til å levere tilbud på begge togpakkene.

Der LO ser dagens avgjørelse som en seier, har partiene som støttet jernbanereformen i 2017 en helt annen oppfatning. Høyre, Venstre og Frp sier til Aftenposten at de vil følge opp saken i Stortinget. De reagerer sterkt på at Flytoget ikke fikk muligheten til å by på begge pakkene.

Avgjør langvarig strid

Flytoget og Vy har knivet om å kjøre tog på Østlandet i flere måneder. Det har utviklet seg til en bitter strid mellom to statseide selskaper.

I fjor ville Jernbanedirektoratet dele kjøringen i to og gi en del til hver. Vy skulle få gi tilbud på den første pakken, Østlandet 1.

Den andre pakken, Østlandet 2, skulle Flytoget forhandle om. Det skulle gjøre togtilbudet bedre for passasjerene og billigere for staten.

Men Vy ville ikke miste kontrollen over Østlandet. De sendte derfor en skisse til Samferdselsdepartementet for å stoppe oppdelingen og vise at Vy kunne levere et bedre tilbud enn i dag.

I januar fikk Jernbanedirektoratet beskjed ovenfra om å ta imot et tilbud fra Vy på begge pakkene. Flytoget fikk ikke samme mulighet.